Decentralisatie van de jeugdzorg, sociale wijkteams, passend onderwijs; gemeenten staan voor flinke uitdagingen. De transformatie van het sociaal domein vereist ander beleid en een andere uitvoering daarvan. En dat vereist weer andere kwaliteiten van beleidsambtenaren. Collega’s met een Master Social Work op zak kunnen daarbij helpen. Hoe, dat vroegen we aan een aantal (ex-)master studenten van verschillende hogescholen.

“We staan nog maar aan het begin van de transformatie. Er is binnen gemeenten nog te weinig inhoudelijke kennis van wat sociaal en maatschappelijk werk nou echt inhoudt. Als we bezig zijn met hulp en sociale dienstverlening, en dan hebben we het vooral over jeugd, wmo en participatiewet, moeten we weten ‘wat we maken en voor wie’,” zegt Christien Moene, Coördinator Meldpunt Sociaal bij de gemeente Apeldoorn. “In de transitie van het sociaal domein schort het bij gemeenten nog aan inhoudelijke kennis van wat er gebeurt op de werkvloer. Om het beleid volwassen te maken, moeten we praktijk en beleid bij elkaar brengen,”

Bij elkaar brengen van praktijk en beleid

Marieke Aalberts, Coördinator subsidies Jeugd, Zorg en Welzijn, ziet grote meerwaarde in de masterkennis van haar collega Christien: “Er is een discrepantie tussen wat we hier bedenken en wat de praktijk laat zien. Om goed doordacht beleid te ontwikkelen moet het uitdenkwerk gebaseerd zijn op onderzoek. Te veel ambtenaren staan te ver van de praktijk, terwijl die verbinding met het werkveld cruciaal is. Christien denkt door, vraagt door, is opbouwend kritisch. Zij kan beleid ophalen uit de praktijk. Een sociaal werker op masterniveau is de verbinder tussen het beleid en de werkvloer. Ik zou alle gemeenten aanraden om deze masters in huis te halen.”

gezamenlijke portretfoto

Verbindende rol

Jorieke de Wit werkt voor het Preventief Interventie Team en als regisseur Top 1000 voor de gemeente Amsterdam. Jorieke volgde ook de Master Social Work. Zij benadrukt het belang van het praktische karakter van deze master. 

portretfoto

"Juist op beleids- en procesfuncties hebben we praktisch opgeleide masters nodig. Zij hebben de juiste tools, kunnen de theorie uitleggen én aan hun collega’s meegeven hoe het er praktisch uitziet. Die verbinding mist vaak nog bij gemeenten.”

Vanuit verschillende perspectieven kijken

portretfoto

Jan Veenstra, Beleidsadviseur Sociaal Domein en Onderwijs bij de gemeente Appingedam, is bijna klaar met zijn Master Social Work. “Ik ben nu veel meer bezig met het creëren van voorwaarden en het tot stand brengen van samenwerking tussen gemeenten, scholen en schoolbestuurders. Belangrijk onderdeel van de master is veranderkunde, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Ik heb geleerd om met verschillende brillen, vanuit verschillende perspectieven te kijken. Het gaat niet meer om gelijk hebben of krijgen, maar om de dialoog met elkaar aangaan en gezamenlijke doelstellingen formuleren.” 

Meer informatie

Meer weten over de opleiding Master Social Work in Amsterdam, Groningen/Leeuwarden of Nijmegen?
Kijk dan op: han.nl/msw, hva.nl/msw of hanze.nl/msw.