Nieuwsoverzicht

Op 7 november vond in de Reehorst in Ede de presentatie plaats van de eerste tussenresultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar aanleiding van het onderzoek en de presentaties verscheen een special van het Augeo Magazine.

Partners in de jeugdsector hebben een gezamenlijk platform gelanceerd waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. 

Van 18 t/m 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf deze week worden gedurende een jaar 30 verhalen gedeeld van professionals, ouders, kinderen en omstanders, die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling.

Onder de titel ‘Samen doen’ is in Gelderland-Zuid een werkgroep ingesteld die de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk-)team monitort. Momenteel worden de afspraken geactualiseerd. 

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 oktober in de Westergasfabriek in Amsterdam werd het Ontwikkeldocument MDA++ Friesland, ‘Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ gepubliceerd. Het document is een leidraad die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een bestuurlijke tafel ingericht waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoog op de agenda. Dat blijkt uit het aantal aanvragen voor financiële steun uit de projectenpool van Denken naar Doen van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het projectteam heeft inmiddels de aanvragen beoordeeld.

Dit jaar is het thema van de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) ‘Leren van elkaar’. Daarom staan in deze editie de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Doet uw gemeente ook mee?

Het actieprogramma start met 2 onderzoeken: een impactmonitor en een kennisprogramma. De onderzoeken duren langer dan de looptijd van het programma omdat langjarig onderzoek en monitoring waardevolle informatie geeft om in de samenleving kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en op te lossen.

Om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren heeft ZonMw twee subsiedieoproepen uitgeschreven. Bent u bezig met onderzoek naar verbetermogelijkheden in de samenwerking en regie of in de trauma aanpak, vraag dan nu subsidie aan. 

Pagina's