Nieuwsoverzicht

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is er nadrukkelijk één van de lange adem. Het afgelopen half jaar heeft het programma prioriteit gegeven aan het creëren van de benodigde randvoorwaarden, zo blijkt uit de voortgangsrapportage die op 2 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de Multifocus interventie. Dit is een op systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Gezinnen krijgen ondersteuning bij het stoppen en duurzaam oplossen van geweld.

Annemarie Penn, ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige betrokken bij het programma, gaven op 17 juni het officiële startsein voor de regionale route 2021. Dat gebeurde tijdens een speciaal programma op de Dag van Zorg en Veiligheid.

De campagne ‘ik vermoed huiselijk geweld’ ging op 12 juni 2019 opnieuw van start. De focus ligt nu op het onderwerp huiselijk geweld en ouderenmishandeling, waarbij het tegengaan van financieel misbruik bij ouderen centraal stond. Deze vorm van misbruik valt ook onder ouderenmishandeling.

De projectenpool ‘Van denken naar doen’ is vanaf 20 mei 2019 van start. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten, om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Of met andere woorden: Van denken naar doen.

Op 17 juni tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid is de officiële aftrap van de regionale route 2021 van het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een speciaal programmaonderdeel voor de regionaal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma GHNT markeert deze start. 

Om te laten zien wat het kijken naar complexe vraagstukken vanuit een ander perspectief kan betekenen, werd op het evenement 'Samen Toekomst maken' ook de hackathon Stop Kindermishandeling georganiseerd. In een hackathon werken teams intensief en kort aan het oplossen van een complex probleem.

Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt, waarbij wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen. Eerder vond een dergelijk onderzoek plaats in 4 gemeenten.

De week van de Meldcode was voor de regio Twente een impuls om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen, die een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Alleen al om die reden paste deze week prima in het regionale plan van aanpak Geweld hoort nergens thuis.

In Wageningen en Heerlen werken het onderwijs en de politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan de school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen.

Pagina's