Nieuwsoverzicht

Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid.

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Nieuw is dat het een professionele norm wordt om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Het afwegingskader helpt om te bepalen wanneer dat het geval is.

Gemeenten gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Gisteren is het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) onderzocht de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys. De meeste jeugdhulpinstellingen blijken goede hulp te bieden. Wel is er beter zicht nodig op het totale aantal slachtoffers.