Nieuwsoverzicht

Vandaag ontving VNG-voorzitter Jan van Zanen de Verenigingsstrategie Gemeenten2024 in de vorm van een bookazine. In de verenigingsstrategie hebben we de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarmee gemeenten en de VNG aan de slag gaan.

Een breed scala van maatschappelijke onderwerpen belandt bij het lokaal bestuur: van schuldenproblematiek tot ondermijning, van tweedeling tot een nieuw zwembad. Samen met de provinciale afdelingen ging de VNG op zoek naar samenbindende thema’s en opgaven voor de komende periode.

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay heeft econoom Jan van der Lei (VNG) zich gebogen over de wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat Nederlandse gemeenten tegen een zeer lage rente leningen kunnen aantrekken.

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay pleit hoogleraar Maarten Allers voor een duidelijke visie op de inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur.

Tijdens de laatste Meerjarenvisiebijeenkomst op 28 februari in Groningen ging het over schadeherstel en versterking van gebouwen in het bevingsgebied. Maar maatschappelijke organisaties vertelden ook over de kracht van Groningen, het belang van natuurbehoud en het samenwerken in gebiedscoöperaties.

Zuid-Hollandse gemeenten spraken op 21 februari in Leidschendam over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024: de informatiesamenleving, energietransitie, inclusieve samenleving en regionale samenwerking en arbeidsmarkt.

De Utrechtse gemeenten spraken op 13 februari in Nieuwegein over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Naast de energietransitie en informatiesamenleving, kwam ook de woningbouwopgave aan bod.

De Limburgse gemeenten spraken op 6 februari in Roermond over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Naast de energietransitie en informatiesamenleving is er aandacht nodig voor arbeidsmigranten en bevolkingskrimp.  

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we de komende tijd een aantal essays. In dit essay betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting.

Grensoverschrijdende samenwerking en taakdifferentiatie zijn thema’s die Flevoland graag terugziet in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Pagina's