Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.

Nieuwsoverzicht

Voor eind 2019 nog de certificering voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3 halen: Soest, De Bilt, Delft en Hilversum, Amersfoort, Alkmaar en Voorburg-Leidschendam zijn er deze week mee begonnen. Bekijk de video waarin enthousiaste deelnemers vertellen over hun motivatie.

'Gemeenten doen te weinig tegen mensenhandel': dat was het beeld in de media naar aanleiding van de enquête mensenhandel van VNG en Comensha. In de podcast 'VNG Praat Mee 5' praten we hierover met directeur Comensha Ina Hut en burgemeester Piet Bruinooge van de gemeente Alkmaar.

Schuldeisers mogen straks signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven in het kader van vroegsignalering van schulden. Dit staat in het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 

Vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, is er goed nieuws te melden. Aan het begin van de maand zijn 36 nieuwe opvangplaatsen gecreëerd voor slachtoffers van mensenhandel met complexe problematiek.

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, heeft een European Green Deal aangekondigd. Ondertussen is de Europese Commissie ook door de Raad verzocht te werken aan het Achtste Milieu Actieprogramma (8e MAP).

ZonMW verleent subsidie voor het verbeteren van zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap. Het is mogelijk een startbudget van € 50.000 te verkrijgen.

Tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden kwamen beleidsmakers samen in Brussel om ervaringen uit te delen over het betrekken van decentrale overheden bij de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK).

Voor het tiende jaar op rij wordt de Europese Week voor Afvalreductie (EWWR) gehouden van 16 tot 24 november. In heel Europa worden lokale acties gehouden om het bewustzijn te versterken bij de burgers.

Wat gebeurt er al in Friese en Limburgse gemeenten op het gebied van de Global Goals, en kunnen we met meer gemeenten werken aan het behalen van deze doelen? Hierover spraken Friese en Limburgse gemeentebestuurders deze maand tijdens twee bijeenkomsten van VNG’s Gemeenten4GlobalGoals campagne. 

In gemeenten door het hele land waren er op 10 oktober activiteiten rond de nationale Dag van de Duurzaamheid. De Global Goals stonden daarbij centraal. In Schiedam, Deventer en Delft was er uitgebreid aandacht voor de doelen. De burgemeester van Schiedam lanceerde een Green Deal.

Pagina's