Nieuwsoverzicht

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Vandaag ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe voorwaarden.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Peter Hennephof, gemeentesecretaris van Den Haag, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij volgt Irma Woestenberg op, de huidige voorzitter van de Taskforce. 

Op 6 december kwam het College van Dienstverleningszaken (CvD) bijeen. Gesproken werd over de methodiek klantreizen, de concretisering van jaarplan GGU en de verwerkersovereenkomst.

De Proces Standaardverklaring is bij acclamatie aangenomen op de BALV. De VNG gaat verder met de uitwerking van het standaardiseren van processen, waardoor gemeenten doelmatiger kunnen werken. Immers: éénmaal ontwikkelen, 380 keer toepasbaar. 

Over 10 jaar moeten alle Nederlandse gemeenten met dezelfde standaardprocessen voor gemeentelijke uitvoering werken. Dat is wat de nieuwe werkwijze Samen Organiseren voor ogen heeft. In een interview gaat VNG-directeur Jantine Kriens in op het belang van digitalisering en de rol van gemeenten daarin.

Tijdens de ALV op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels gecompenseerd. 

Zoals is vastgelegd in de statuten van de VNG worden de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Tijdens de ALV van 27 juni a.s. stemmen de leden over het Jaarprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019 en de financiering van de activiteiten. In aanloop naar de ALV stelden leden ons een aantal vragen hierover. De vragen en antwoorden zijn samengevat in een argumentenboekje.

Onder de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) valt een breed palet aan activiteiten. Hoe staat het ervoor met de GGU en wat zijn tot nu toe de resultaten? Met de online publicatie 'GGU: een tussenstand' geven we u een impressie per juni 2018.

Gemeenten gaan meer samen doen: samen hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. De VNG ondersteunt dit, maar het is aan gemeenten zelf om dit op te pakken. Zij hebben besloten tot Samen Organiseren.

Pagina's