Nieuwsoverzicht

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Arne van Hout voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren als opvolger van Peter Hennephof. Arne van Hout zal per 1 juni 2019 het stokje overnemen.

Binnen de VNG hebben gemeenten met elkaar afgesproken om via de methodiek van samen organiseren toe te werken naar gemeentelijke standaarden ter verbetering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Vandaag ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe voorwaarden.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Peter Hennephof, gemeentesecretaris van Den Haag, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij volgt Irma Woestenberg op, de huidige voorzitter van de Taskforce. 

Op 6 december kwam het College van Dienstverleningszaken (CvD) bijeen. Gesproken werd over de methodiek klantreizen, de concretisering van jaarplan GGU en de verwerkersovereenkomst.

De Proces Standaardverklaring is bij acclamatie aangenomen op de BALV. De VNG gaat verder met de uitwerking van het standaardiseren van processen, waardoor gemeenten doelmatiger kunnen werken. Immers: éénmaal ontwikkelen, 380 keer toepasbaar. 

Over 10 jaar moeten alle Nederlandse gemeenten met dezelfde standaardprocessen voor gemeentelijke uitvoering werken. Dat is wat de nieuwe werkwijze Samen Organiseren voor ogen heeft. In een interview gaat VNG-directeur Jantine Kriens in op het belang van digitalisering en de rol van gemeenten daarin.

Tijdens de ALV op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels gecompenseerd. 

Zoals is vastgelegd in de statuten van de VNG worden de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Pagina's