Foutmelding

Er is een ongeldige keuze vastgesteld. Neem contact op met de websitebeheerder.

Nieuwsoverzicht

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, heeft een European Green Deal aangekondigd. Ondertussen is de Europese Commissie ook door de Raad verzocht te werken aan het Achtste Milieu Actieprogramma (8e MAP).

ZonMW verleent subsidie voor het verbeteren van zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap. Het is mogelijk een startbudget van € 50.000 te verkrijgen.

Tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden kwamen beleidsmakers samen in Brussel om ervaringen uit te delen over het betrekken van decentrale overheden bij de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK).

Voor het tiende jaar op rij wordt de Europese Week voor Afvalreductie (EWWR) gehouden van 16 tot 24 november. In heel Europa worden lokale acties gehouden om het bewustzijn te versterken bij de burgers.

Wat gebeurt er al in Friese en Limburgse gemeenten op het gebied van de Global Goals, en kunnen we met meer gemeenten werken aan het behalen van deze doelen? Hierover spraken Friese en Limburgse gemeentebestuurders deze maand tijdens twee bijeenkomsten van VNG’s Gemeenten4GlobalGoals campagne. 

In gemeenten door het hele land waren er op 10 oktober activiteiten rond de nationale Dag van de Duurzaamheid. De Global Goals stonden daarbij centraal. In Schiedam, Deventer en Delft was er uitgebreid aandacht voor de doelen. De burgemeester van Schiedam lanceerde een Green Deal.

Het Comité van de Regio’s heeft een adviesrapport gemaakt over de uitvoering van de Europese aanbestedingsrichtlijn. In Nederland zijn er zorgen over onnodige regeldruk in de jeugdzorg en bij de Wmo.

Gemeenten zijn voorstander van een goede invoering van de vereenvoudigde beslagvrije voet. Inwoners met schulden hoeven dan niet meer zelf alle benodigde informatie aan te leveren voor het correct berekenen van deze beslagvrije voet. Het afgelopen half jaar zijn stappen voorwaarts gezet.

Vanavond 17 oktober is het plenaire debat tussen kamerleden en minister Schouten van Landbouw over de stikstofproblematiek. De VNG deelt via een brief aan het parlement haar standpunt. 

Op 17 oktober publiceerde het College van Rijksadviseurs hun advies ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Met dit advies schetst het College een beeld van hoe Nederland in 2050 er vanuit ruimtelijk perspectief uit kan zien na de energietransitie. 

Pagina's