Nieuwsoverzicht

Tijdens het VNG-jaarcongres in Maastricht bieden we u de gelegenheid op de VNG-stand om uw vragen te stellen of het gesprek aan te gaan over het IBP. We zijn benieuwd naar uw ervaring of uw mening over het IBP. Kortom we heten u van harte welkom tijdens onze speciale inloopuurtjes.

De afgelopen weken is Algemeen directeur Jantine Kriens in het hele land in gesprek gegaan met alle provinciale verenigingen van gemeenten. Hier sprak ze met gemeenten over thema’s die voor hen van belang zijn, zoals het IBP. We hebben de vijf meest gestelde vragen (en antwoorden) op een rij gezet.

Heeft u het webinar over de financiën en het IBP gemist? Kijk het webinar terug via de video. Tijdens het webinar zijn vragen gesteld. Er was onvoldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. Hier vindt u alsnog de vragen en de antwoorden.

Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma op 4 en 5 april, is een kernteam gevormd over ‘laaggeletterdheid’. VNG- medewerkster Lydia Jongmans, contactpersoon van deze groep: 'Het IBP kan als doorbraakdossier voor een brede aanpak van laaggeletterdheid dienen'. 

Gemeenten weten ons te vinden met hun vragen over het Interbestuurlijk programma. Waarom is het IBP ondertekent en wat zijn de financiële consequenties? We geven antwoord op vier veel gestelde vragen.

Het doel voor de IBP-opgave Vitaal platteland is om vóór de zomer met het Ministerie van LNV, IPO en UvW een meer formele markering plaats te laten vinden, waarbij de uitgangspunten voor samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk verder vorm krijgt. Waar staan we nu?

Wat is het Interbestuurlijk programma (IBP)? Die vraag wordt beantwoord in de animatiefilm en infographic over het IBP. Bekijk ze snel!

Wat zijn de ambities van gemeenten als het gaat om thema’s als klimaat, toekomstbestendig wonen en de aanpak van kwetsbare jongeren? In 218 gemeenten zijn coalities gevormd. De keuzes en uitdagingen van gemeenten worden steeds duidelijker. Gemeente Venray laat zien hoe zij aan de slag gaan.

Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma is een kernteam Zorg en Veiligheid gevormd met Huub Vissers (gemeente Tilburg) en Tjolina Proost (regio Gooi en Vechtstreek). Zij vertellen over hun ervaringen, welke kansen ontstaan er door het IBP en hoe ze opgaven aanpakken.

Wat is het Interbestuurlijk programma (IBP)? Waaraan werkt het kernteam regionale economie? En wat betekent het IBP voor u als gemeente? Dit en meer leest u in de eerste nieuwsbrief over het Interbestuurlijk Programma.

Pagina's