Nieuwsoverzicht

Het is ruim een jaar geleden dat gemeenten, Rijksoverheid, waterschappen en provincies het Interbestuurlijk Programma ondertekenden. Hoe staat het na een jaar met gelijkwaardig en opgavegericht samenwerken op de 9 opgaven en overkoepelende thema’s? En wat staat ons de komende periode te doen?

Mede door de toenemende druk op de woningmarkt en de nieuwe Woningwet, wordt het gemeentelijk woonbeleid steeds belangrijker. Reden voor de VNG om haar inzet op het gebied van wonen te actualiseren en een aantal topprioriteiten te presenteren.

De commissie sprak onder andere over de opgave 'toekomstbestendig wonen' en verevening van middelen tussen woningcorporaties. Ook kwam de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas op bezoek. Met hem werd onder meer gesproken over de rol van gemeenten bij ruimtelijke adaptatie.

Wie bezig is met interbestuurlijke samenwerking en daarbij wat inspiratie kan gebruiken kan vanaf vandaag terecht op de website www.overheidvannu.nl voor voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen bestuurslagen.

Op vrijdag 21 december publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht op haar site. Deze agenda is na samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, IPO en VNG opgesteld.

Volgens Jantine Kriens is er een groeiend besef dat het zonder elkaar niet mogelijk is: 'Niet interbestuurlijk samenwerken is echt niet langer een optie. Het is pure noodzaak om het met zijn allen te gaan doen.' Ze vertelt waarom het Interbestuurlijk programma nodig is om ondermijning aan te pakken.

Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) heeft berekend dat de woningcorporaties onvoldoende financiële middelen hebben om hun sociale huurwoningen tot 2030 te renoveren tot gemiddeld energielabel A. Het onderzoek toont ook aan dat corporaties niet extra kunnen investeren in nieuwbouw.

Eén van de ambities binnen het Interbestuurlijk programma is dat nieuwkomers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Erica de Jong en Maartje Groot zijn aan enthousiast aan de slag gegaan om deze ambitie mogelijk te maken.

Als stadsmarinier in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken staat Danielle van den Heuvel met twee benen in de stad, tussen de mensen. Stadsmariniers werken dus in de buurt, vanuit de opgaven die daar spelen. Het Interbestuurlijk programma ‘in het klein’. Hoe gaat dat?

De doelstellingen van het onderdeel ‘naar een vitaal platteland’ van het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn ambitieus, complex en een zaak van lange adem. Maar er komt vaart in. Edward Stigter (VNG) en Albert Thijssen (IPO) noemen zichzelf 'ambassadeurs' van de opgave. Wat houdt dat in?

Pagina's