Nieuwsoverzicht

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz geldt ook voor jeugdigen. In een factsheet geven we een beknopt overzicht van de Wvggz en de belangrijkste ‘checks’ in de implementatie van de Wvggz rondom jeugdigen.

De Expertteamdag, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, bood eind juni een mooi programma rondom het leren van complexe casuïstiek. Ruim 60 expertteamleden kwamen samen om workshops te volgen en afspraken te maken om nog meer van elkaar te leren. We delen de belangrijkste lessen.

Op een inspirerende manier kennis uitwisselen, leren van goede voorbeelden en je netwerk versterken. Dat is wat er gebeurt op de Summerschool.

De VNG heeft met het Rijk afgesproken de bestaande lijst van accounthoudende regio’s per jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen (GI’s) openbaar te maken. De afspraak om accounthoudende regio’s in te stellen voor bovenregionale jeugdhulpaanbieders dateert uit 2017.

De vernieuwde Monitor biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de regionale samenwerking. De cijfers helpen bij het uitvoeren van preventief jeugdbeleid bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk.

In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. Gemeenten zijn onderdeel van het plan.

Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie.

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is op 1 januari 2019 van start gegaan met als doel dat we in Nederland beter worden in het bieden van passende hulp aan die kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben. Dit doen we samen met de jeugdregio’s. Het ondersteuningsteam helpt u graag!

Alle 42 jeugdregio’s hebben een regionaal transformatieplan ingediend om een impuls te geven aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. Iedere regio heeft de bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend gekregen. Om kennisuitwisseling te stimuleren staan alle transformatieplannen nu online.

In 2017 hebben gemeenten, aanbieders en het Rijk een oproep gedaan om binnen iedere jeugdregio een expertteam beschikbaar te hebben om ook bij complexe casuïstiek tot een passend hulpaanbod te komen. Voor iedere jeugdregio is een aanspreekpunt beschikbaar. De Inspectie GJ heeft een aantal teams bezocht.

Pagina's