Nieuwsoverzicht

Met veel energie en motivatie werken gemeenten aan de vernieuwing van beschermd wonen en beschermd thuis. Regionale plannen krijgen lokaal vorm. De VNG heeft nu een handreiking voor het lokaal uitvoeringsplan. 

'De laatste jaren hebben we met succes veel zorgmijders van straat gehaald. In de maatschappelijke opvang en bij beschermd wonen neemt daardoor de zware problematiek toe. We zien bijvoorbeeld meer GHB-verslaafden, die groep is totaal niet gemotiveerd om af te kicken.' 

Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk waar iedereen mee kan doen in de maatschappij, ongeacht beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid? Reserveer donderdag 15 maart 2018 dan in uw agenda en kom naar het congres 'Samen werken aan sociale inclusie! Iedereen een plek onder de zon'.

De tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag laat zien dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. 'Er is heel hard gelopen, maar ook nog veel te doen', aldus VNG-directeur Jantine Kriens bij de presentatie van de tussenrapportage.

Werkt u met uw partners aan een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Zoekt u expertise bij het oplossen van vraagstukken? Dan kunt u met subsidie van ZonMw een expert inschakelen om u te helpen. 

In deze ronde kunt u via ZonMw subsidie aanvragen voor zowel 'Regionale aanpak verward gedrag' als 'Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag'. Bij de vervoersprojecten gaat het om oplossingen voor acuut én niet-acuut of alleen niet-acuut vervoer. 

Verslag van het op 15 maart gehouden congres waarbij een inclusieve en veilige wijk centraal stond. De besproken thema's burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang, zijn samengevat in dossiers en voorzien van tips en praktijkvoorbeelden. 

Toon Walravens weet uit eigen ervaring wat verwardheid met je kan doen. In zijn blog voor het Schakelteam Personen met Verward Gedrag vertelt hij over het belang van de crisiskaart. En over wat het voor iemand betekent om ook in moeilijke situaties aan het roer van z'n eigen leven te kunnen staan.

De handreiking beoordelingsfunctie, subsidieoproep meld- en adviespunten, onverzekerden regeling en praktijkvoorbeelden. U leest er meer over in de nieuwsbrief van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

Het merendeel van de gemeenten, 83 procent, beschikt over sociale (wijk)teams, 78 procent is tevreden over de bijdrage van de teams aan de transitie in het sociaal domein. Gemeenten hebben zorgen over de werkbelasting en de toename van hulpvragers met complexe problemen.

Pagina's