Nieuwsoverzicht

Uitwisseling van persoonsgegevens 'over wetten heen' is nodig bij integrale hulp aan gezinnen of personen die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben.Toch is hierover weinig geregeld.

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe handelingsbank verward gedrag, tools voor een goedwerkende aanpak en een analyse van E33 politiemeldingen die verder gaat dan alleen de aantallen.

In de inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en erbij horen. Zo zijn de Wmo en de Participatiewet bedoeld. Maar hoe bereik je kwetsbare groepen die niet zelf aan de bel trekken? Daarover gaat de middagsessie De inclusieve samenleving op het VNG Jaarcongres.

Loopt u vast in complexe casuïstiek? In de handelingsbank vindt u instrumenten en handelingsopties voor professionals die vastlopen in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag. Aan de hand van casuïstiek en veelgestelde vragen worden (nieuwe) oplossingen aangedragen.

Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van beveiligde geestelijke gezondheidszorg. In een brief aan verzekeraars en aanbieders roepen zij op om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor voldoende regionaal aanbod te zorgen.

Bent u als gemeente met uitvoeringspartners betrokken bij het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor jongeren of volwassenen met verward gedrag? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Actieprogramma Verward Gedrag (ZonMw).

'Voor een goedwerkende aanpak is een gedrags- en/of cultuurverandering bij tal van instanties nodig', aldus Onno Hoes voorzitter van het Schakelteam. 'Een weerbarstige werkelijkheid waar tijd en geld voor nodig is. Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden.'

Op een Crisiskaart staat wat professionals of omstanders moeten doen als de houder ervan in een psychische crisis terecht komt. Een preventief middel dat onder meer ingezet kan worden bij de aanpak personen met verward gedrag. Stel de kaart ook in uw gemeente beschikbaar!

Om de voortgang van passend vervoer te stimuleren heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag een brigadier vervoer aangesteld. In een eerste rapportage geeft de brigadier aan welke belemmeringen er als rode draden door de uitvoering lopen en wat de vervolgstappen zijn.

De handreiking 'Organisatie en financiering van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag' schetst de afbakening van verantwoordelijkheidstoedeling vanuit wettelijke kaders. Ook worden oplossingsrichtingen gegeven voor samenwerkingsafspraken en financiering van beoordelingsfuncties.

Pagina's