Nieuwsoverzicht

Hoe kun je bevorderen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid beter worden geaccepteerd in de wijk? De gemeenten in de regio Apeldoorn hebben een aanpak ontwikkeld die interessant is voor andere gemeenten. De aanpak is uitgebreid beschreven in een VNG-praktijkvoorbeeld.

Vandaag verscheen nummer 1 van de Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid. De brief wordt geïntroduceerd door wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, en burgemeester Theo Weterings (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

Waar hebben we het over? Wat gebeurt er al en wat is (nog) nodig? Met de Discussienotitie Zorg en Veiligheid wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Als stadsmarinier in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken staat Danielle van den Heuvel met twee benen in de stad, tussen de mensen. Stadsmariniers werken dus in de buurt, vanuit de opgaven die daar spelen. Het Interbestuurlijk programma ‘in het klein’. Hoe gaat dat?

Na twee jaar ‘schakelen’ sluit het Schakelteam Personen met Verward Gedrag haar opdracht af met een eindrapportage. Belangrijkste conclusie: 'We kunnen allerhande nieuwe middelen en methoden ontwikkelen, maar uiteindelijk gaat het vooral om de intenties waarmee we ons werk doen. Heb oog voor elkaar!'

'Biedt gemeenten meer tijd en de noodzakelijke middelen om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen'. In aanloop naar een debat over financiën in het sociaal domein (3 oktober) vraagt de VNG de Tweede Kamer minister Hugo de Jonge (VWS) hiertoe op te roepen.

Bent u bezig met de implementatie van de wijk GGD'er, een regionale aanpak, een integraal aanbod zorg en begeleiding, of scholing van uw medewerkers op het gebied van mensen met verward gedrag? Vraag dan nu subsidie aan!

Wat betekent de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) op 1 januari 2020 voor gemeenten? De VNG gaat aan de slag om gemeenten op de wet voor te bereiden. Dit najaar houden we regionale kennisbijeenkomsten.

Gemeenten zien vroegsignalering van schulden steeds vaker als een belangrijk onderdeel van de schuldhulpverlening en gaan hiermee aan de slag. Reden voor NVVK voor een herziene uitgave van de leidraad over dit onderwerp.

Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken.

Pagina's