Nieuwsoverzicht

'Steden praten niet alleen, ze luisteren ook. Naar non-gouvernementele organisaties, naar bedrijven en onderzoeksinstellingen en naar andere overheden. Ik ben ervan overtuigd dat we maatschappelijke uitdagingen alleen kunnen oplossen als we lokaal, nationaal en internationaal samenwerken.'

Op 25 september 2019 is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Over de hele wereld worden op deze dag activiteiten rondom de duurzaamheidsdoelen georganiseerd.

U bent bestuurder van een gemeente. Hoe ziet uw horizon eruit? In welke versnelling staat u en wat moet er van de handrem? In deze vragen dook de Global Goals VIP-bus op het VNG Jaarcongres 2019.

Op 4 en 5 juni staat de Global Goals VIPbus op het VNG Jaarcongres. Kom kijken in de bus, ga in gesprek over de Global Goals en de Omgevingswet, en ding mee naar een gratis bezoek van de VIPbus naar uw gemeente!

Hieronder vind u een korte terugblik van de vergadering van de commissie op 16 mei 2019.

Global Peace, een initiatief van ACCORD, zoekt gemeentes in Nederland die willen helpen met de organisatie van generatie-overstijgende dialogen over vrede.

Tijdens het evenement ‘Hoe duurzaam is onze welvaart’ op 16 mei zijn de ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS en de 3e Nederlandse SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ gepresenteerd.

Zeven acties die bijdragen aan duurzame ontwikkeling zijn op 2 mei beloond met een UN SDG Action Award. Dit gebeurde op het bruisende Global Festival of Action, een congres om concrete acties voor de Global Goals te vieren. 

Tijdens de bestuursvergadering van UCLG in Montevideo op 6 april benadrukte VNG-voorzitter Jan Van Zanen het belang van partnerschappen met lokale overheden om internationale agenda’s te realiseren.

Betrek de jeugd bij vredesinitiatieven, want zij zijn degenen die zullen zorgen voor duurzame verandering. Dat zei de voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, donderdag op de Cultuurtop van de United Cities and Local Governments (UCLG).

Pagina's