Nieuwsoverzicht

Tijdens het evenement ‘Hoe duurzaam is onze welvaart’ op 16 mei zijn de ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS en de 3e Nederlandse SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ gepresenteerd.

Zeven acties die bijdragen aan duurzame ontwikkeling zijn op 2 mei beloond met een UN SDG Action Award. Dit gebeurde op het bruisende Global Festival of Action, een congres om concrete acties voor de Global Goals te vieren. 

Tijdens de bestuursvergadering van UCLG in Montevideo op 6 april benadrukte VNG-voorzitter Jan Van Zanen het belang van partnerschappen met lokale overheden om internationale agenda’s te realiseren.

Betrek de jeugd bij vredesinitiatieven, want zij zijn degenen die zullen zorgen voor duurzame verandering. Dat zei de voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, donderdag op de Cultuurtop van de United Cities and Local Governments (UCLG).

Bent u benieuwd hoe gemeenten wereldwijd werken aan het behalen van de Global Goals? En wilt u laten zien hoe uw gemeente hieraan bijdraagt? Vul dan nu de jaarlijkse enquête van de wereldwijde koepelvereniging van lokale overheden (UCLG) in en laat zien hoe uw gemeente werkt aan een duurzame wereld!

The UN Department of Economic Affairs (UN DESA), in samenwerking met Global Innovation Exchange (GIE), is op zoek naar wetenschappelijke en technologische innovaties gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global goals).

Internationale stedenbanden zijn niet alleen verbindend en inspirerend, maar kunnen ook een bijdrage leveren aan de Global Goals, zo bewijzen de gemeenten Haarlem en Tilburg.

'Het is van cruciaal belang dat we blijvend de brug slaan tussen VN-agenda’s en de lokale werkelijkheid en praktijk. Gemeenten en hun inwoners werken al heel hard aan het verwezenlijken van de Global Goals agenda'.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, presenteerde op 30 januari een discussienota over een duurzaam en welvarend Europa in 2030. Het document schetst drie scenario’s voor duurzaamheidsdoelen en de rol van de EU daarbij. 

Binnenkort start de VNG met een aantal gemeenten een praktijkproef om de Global Goals, de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, te gebruiken als afwegingskader bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Belangstellende gemeenten kunnen zich nog aansluiten.

Pagina's