Nieuwsoverzicht

De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet.

De Algemene Ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met de voorstellen over de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. ('Samen Organiseren'). Dit betreft onder meer activiteiten voor de dienstverlening, zoals verbetering van de informatievoorziening en informatieveiligheid.

Digicommissaris Bas Eenhoorn sprak het VNG Jaarcongres toe over de informatiesamenleving en gemeenten. Hij benadrukte het belang voor de overheid om te blijven aanhaken bij de snelle digitalisering. Zijn oproep tot de aanwezige gemeentebestuurders: hou de digitalisering hoog op de agenda.

2016 was een jaar van grote opgaven waarvoor we ons als vereniging hebben ingezet. Denk aan oplossen van knelpunten in het sociaal domein, zoals rondom pgb, opvang van vluchtelingen maar ook de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Ook hebben we belangrijke stappen gezet rond energie en klimaat.

Gemeenten hebben een sleutelpositie in maatschappelijke opgaven. Het belang van samen werken aan het vernieuwen en versterken van de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Een nieuwe werkwijze hiervoor is Samen Organiseren.

De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG staan online. U kunt de agenda en bijlagen downloaden via vng.nl/agenda-alv-2017 of via (de links in) de ledenbrief.

De VNG zoekt kandidaten voor twee vacatures in het bestuur en dertien vacatures in vaste beleidscommissies. Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 30 maart 2017, 12.00 uur.

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 14 juni 2017 zijn zeven moties van diverse gemeenten in behandeling genomen. Het VNG-bestuur ondersteunt de moties en alle moties zijn aangenomen door de ALV. Hieronder vindt u een overzicht.

Het VNG Jaarcongres 2018 is op 26 en 27 juni in Maastricht. De locatie is vandaag bekend gemaakt aan het slot van het Jaarcongres 2017 in Goes. 

Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstandsuitkeringen te verstrekken. Vandaag, op de ALV van de VNG, hebben gemeenten met grote meerderheid ingestemd met de motie over het oplossen van het tekort op de bijstand.

Pagina's