Nieuwsoverzicht

Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Welke afspraken zijn er met de vakbonden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 14 februari over bijgepraat.

De Limburgse gemeenten spraken op 6 februari in Roermond over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Naast de energietransitie en informatiesamenleving is er aandacht nodig voor arbeidsmigranten en bevolkingskrimp.  

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we de komende tijd een aantal essays. In dit essay betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting.

Grensoverschrijdende samenwerking en taakdifferentiatie zijn thema’s die Flevoland graag terugziet in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Bijna honderd wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsleden uit Noord-Brabant spraken in ’s-Hertogenbosch over thema’s voor de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Drie thema’s staan centraal: de informatiesamenleving, de inclusieve samenleving en de veranderende samenleving.

Drentse opgaven voor de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 zijn divers: goede en bereikbare zorg, de inclusieve samenleving, bestuurlijke ondermijning en het klimaat. Ruim vijftig burgemeesters, wethouders en raadsleden praatten mee. 

Janine Jongepier wordt per 1 februari 2019 secretaris van het College voor Arbeidszaken, de werkgeversorganisatie van de VNG en cao-onderhandelaar. Zij volgt Sietske Pijpstra op.

Het is belangrijk dat Nederland zich nu snel op de praktische gevolgen van een eventuele harde Brexit gaat voorbereiden. Dat was de boodschap die de VNG-commissie Europa en Internationaal meegaf aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De laatste vergadering van de commissie BenV van 2018 (op 6 december) was de eerste sinds de officiële benoeming van alle commissieleden tijdens de Buitengewone ALV. Na een felicitatie van voorzitter Theo Weterings ging de commissie aan de slag met een wederom goed gevulde agenda. 

Op de agenda van de eerste vergadering van de VNG-commissie Financiën van dit jaar, donderdag 17 januari, stond onder andere de Herziening Financiële Verhoudingen (de onderzoeksmethode herijkingsonderzoek sociaal domein), de financiën van de Omgevingswet en de btw sport.

Pagina's