Nieuwsoverzicht

De commissie Financiën vergaderde op 14 maart. Op de agenda stond onder andere de Herziening Financiële Verhoudingen (het beoordelingskader), een presentatie van BZK over vernieuwing van het uitkeringsstelsel, en de VNG-inbreng voor de Commissie Toekomst Accountancysector.

Een keer per jaar heeft het bestuur een gezamenlijk overleg met de voorzitters van de provinciale afdelingen. Zij waren 14 maart aanwezig bij de bestuursvergadering. Er was deze keer aandacht voor de Meerjarenvisie en de analyse van het ontwerp klimaatakkoord van Hans Mommaas.

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay pleit hoogleraar Maarten Allers voor een duidelijke visie op de inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur.

We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 21 vacatures. Het gaat om de vacature van voorzitter, 12 vacatures in de commissie Europa & Internationaal en 8 vacatures in het bestuur en andere commissies.

Op voordracht van de adviescommissie Governance benoemde het VNG- bestuur op 13 maart 20 waarnemende leden in bestuur en commissies. Ook is een lid van de commissie Europa & Internationaal benoemd. Deze extra vacatureronde was opengesteld naar aanleiding van de raadsverkiezingen in november 2018.

Sinds vandaag is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente live! Het platform is op een aantal punten ingrijpend vernieuwd, op basis van uw wensen. Zo krijgt u meer mogelijkheden voor maatwerk en hergebruik en heeft Waarstaatjegemeente ook een nieuw uiterlijk gekregen.

Tijdens de laatste Meerjarenvisiebijeenkomst op 28 februari in Groningen ging het over schadeherstel en versterking van gebouwen in het bevingsgebied. Maar maatschappelijke organisaties vertelden ook over de kracht van Groningen, het belang van natuurbehoud en het samenwerken in gebiedscoöperaties.

De VNG-commissie Bestuur en Veligheid was bijeen op 14 februari. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen lokale democratie, asielzaken, ondermijning, cyberveiligheid en het bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden.

Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 13 februari. Op de agenda stond onder andere: een presentatie over de Zelfstandige Publieke Werkgevers, pensioen, de Cao Gemeenten 2019, en de normalisering.

Zuid-Hollandse gemeenten spraken op 21 februari in Leidschendam over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024: de informatiesamenleving, energietransitie, inclusieve samenleving en regionale samenwerking en arbeidsmarkt.

Pagina's