Nieuwsoverzicht

De adviescommissie Governance heeft op 25 april kandidaten voorgedragen voor in totaal 21 vacatures in VNG-bestuur en -commissies. Het gaat om de vacature van voorzitter, 13 vacatures in de commissie Europa & Internationaal en 7 vacatures in het bestuur en andere commissies.

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay heeft econoom Jan van der Lei (VNG) zich gebogen over de wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat Nederlandse gemeenten tegen een zeer lage rente leningen kunnen aantrekken.

Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over alle stukken voor de Algemene ledenvergadering van 5 juni. Andere onderwerpen die aan bod kwamen: Nationale Omgevingsvisie, asbestdakenverbod, de CAO-onderhandelingen en het zogenaamde wietexperiment.

Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard.

We zijn benieuwd naar uw mening over VNG Magazine, de VNG Nieuwsapp en de VNG Magazine-nieuwsbrief. Door het invullen van de vragenlijst kunnen we het magazine, de app en de nieuwsbrief nog beter laten aansluiten op uw informatiebehoefte.

Peter Hennephof, gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag, is in februari voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij zou hiermee Irma Woestenberg opvolgen.

Om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn, doen we momenteel onderzoek naar onze website. Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit online onderzoek naar vng.nl. Deelname kost ongeveer 15-20 minuten van uw tijd. Helpt u mee vng.nl te verbeteren?

De VNG wil haar dienstverlening aan u graag verbeteren. Daarom voeren we de komende maanden een aantal onderzoeken uit. We stellen het op prijs als u aan één of meerdere onderzoeken wilt deelnemen als u hiervoor wordt benaderd.

Per 1 mei 2019 vertrekt Ad van Mierlo als directeur van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Van Mierlo wordt directeur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

De vergadering van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) op 14 maart had wederom een volle agenda met meerdere presentaties en onderwerpen waaronder geothermie, het meerjarenprogramma GGU, het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Pagina's