Nieuwsoverzicht

Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over alle stukken voor de Algemene ledenvergadering van 5 juni. Andere onderwerpen die aan bod kwamen: Nationale Omgevingsvisie, asbestdakenverbod, de CAO-onderhandelingen en het zogenaamde wietexperiment.

Per 1 mei volgt Geerten Boogaard Job Cohen op als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming geldt voor 5 jaar. De VNG, die de Thorbeckeleerstoel ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan cadeau kreeg van het ministerie van BZK, is blij met de benoeming van Boogaard.

We zijn benieuwd naar uw mening over VNG Magazine, de VNG Nieuwsapp en de VNG Magazine-nieuwsbrief. Door het invullen van de vragenlijst kunnen we het magazine, de app en de nieuwsbrief nog beter laten aansluiten op uw informatiebehoefte.

Peter Hennephof, gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag, is in februari voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij zou hiermee Irma Woestenberg opvolgen.

Om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn, doen we momenteel onderzoek naar onze website. Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit online onderzoek naar vng.nl. Deelname kost ongeveer 15-20 minuten van uw tijd. Helpt u mee vng.nl te verbeteren?

De VNG wil haar dienstverlening aan u graag verbeteren. Daarom voeren we de komende maanden een aantal onderzoeken uit. We stellen het op prijs als u aan één of meerdere onderzoeken wilt deelnemen als u hiervoor wordt benaderd.

Per 1 mei 2019 vertrekt Ad van Mierlo als directeur van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Van Mierlo wordt directeur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

De vergadering van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) op 14 maart had wederom een volle agenda met meerdere presentaties en onderwerpen waaronder geothermie, het meerjarenprogramma GGU, het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De commissie Financiën vergaderde op 14 maart. Op de agenda stond onder andere de Herziening Financiële Verhoudingen (het beoordelingskader), een presentatie van BZK over vernieuwing van het uitkeringsstelsel, en de VNG-inbreng voor de Commissie Toekomst Accountancysector.

Een keer per jaar heeft het bestuur een gezamenlijk overleg met de voorzitters van de provinciale afdelingen. Zij waren 14 maart aanwezig bij de bestuursvergadering. Er was deze keer aandacht voor de Meerjarenvisie en de analyse van het ontwerp klimaatakkoord van Hans Mommaas.

Pagina's