Nieuwsoverzicht

Het VNG-bestuur kwam maandag extra bijeen. Tijdens deze extra vergadering besprak het bestuur de resultaten van de gesprekken met het kabinet over de tekorten in de jeugdzorg en over het Hoofdlijnenakkoord GGZ.

Voor de ALV van 5 juni zijn drie moties ingediend. Het preadvies van het VNG-bestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Ook informeert het bestuur u over het overleg met het kabinet rondom de motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ die is aangenomen op de BALV in 2018.

De commissie Bestuur en Veiligheid verwelkomde in haar vergadering van 18 april twee nieuwe leden: Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, en Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost-Gelre. Aan bod kwamen de Staatscommissie Parlementair Stelsel en de verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'.

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. De leden stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni over de door de adviescommissie voorgestelde kandidaten voor de invulling van de vacatures.

De VNG wil graag haar producten en dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen op de wensen van haar leden. Wij vragen daarom uw medewerking aan het klantwaarderings- en behoefteonderzoek dat DUO Market Research in opdracht van de VNG uitvoert.

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG staan online. De ALV is op woensdag 5 juni in Barneveld, tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres 2019.

De commissie RWM begon haar vergadering van 18 april 2019 met een inleiding over de evaluatie van de Woningwet 2015. Bij de bespreekpunten ging het onder meer over twee uitwerkingen van de Omgevingswet: de Aanvullingsbesluiten Natuur en Geluid.

De VNG-commissie Europa en Internationaal is op 24 april 2019 bij elkaar gekomen. De Commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR). 

De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) vergaderde op 18 april. De commissie sprak over onder meer het breed offensief, inburgering en het thema arbeidsmarkt. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst.

Pagina's