Nieuwsoverzicht

Donderdag 11 mei vergaderde de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn (G&W) voor het eerst onder voorzitterschap van Janny Bakker (wethouder in Huizen). Zij vervangt Mariëtte van Leeuwen, die onderwijsbestuurder wordt.

Samen Organiseren is een nieuwe werkwijze, door en voor gemeenten, vormgegeven vanuit de uitvoeringspraktijk en de vraagstukken die hierin leven. Gezamenlijk werken we aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering.

Het College voor Arbeidszaken kwam op 11 mei 2017 bij elkaar. De onderwerpen die werden besproken: banenafspraak, stand van zaken cao-onderhandelingen, normalisatie, pensioenonderhandelingen, principeakkoord Brandweer en de inclusieve arbeidsmarkt.

De VNG-commissie Europa en Internationaal (E&I) kwam op 24 mei 2017 bij elkaar. De commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale vertegenwoordiging van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de afvaardiging naar het Comité van de Regio's (CvdR).

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de 15 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. De leden stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juni over de door de adviescommissie voorgestelde kandidaten voor de invulling van de vacatures.

Pieter Jeroense is door het bestuur van de VNG benoemd als plaatsvervangend Algemeen directeur van de VNG. Samen met Algemeen directeur Jantine Kriens vormt hij de Algemene directie van de VNG.

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat VNG, IPO en UvW op 19 april een gezamenlijke welkomstborrel organiseren waar ze kennis kunnen maken met de nieuwe Kamerleden. De uitnodigingen zijn deze week verstuurd.

Pagina's