Nieuwsoverzicht

De Algemene Ledenvergadering heeft 15 nieuwe leden voor het bestuur en de huidige commissies van de VNG benoemd. Voor de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten waren geen tegenkandidaten.

Onder het motto 'Wie weet' besprak (demissionair) minister Ronald Plasterk van BZK een paar dilemma's waar gemeenten nu voor staan. Onderwerpen waar gemeenten mee stoeien en die we onder ogen moeten zien.

Goede bestuurlijke verhoudingen en eerlijke financiële afspraken zijn essentieel voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Dit is de kern van het Jaarrede van VNG-voorzitter Jan van Zanen op de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

‘Stotterend, struikelend, verkeerde stropdas, kamperen. Dit past een bestuurder in Nederland. Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Normaal zijn is belangrijk voor Nederlandse bestuurders.’

'Kun je vakmanschap leren? Tot op zekere hoogte wel, maar roeping, de wil om professional te zijn en om te dienen zijn minstens zo belangrijk voor een bestuurder.' Aldus Peter van Uhm, voormalig commandant der Nederlandse Strijdkrachten op de eerste dag van het VNG Jaarcongres.

Ingrid Thijssen, lid Raad van Bestuur en CEO ad interim van Alliander, is topvrouw van het jaar 2016 en sterk maatschappelijk geëngageerd. Wat maakt volgens haar een goede bestuurder?

Gezag, en ook de spelregels van de representatieve democratie, scheppen niet meer automatisch legitimiteit. Nieuwe tijden vragen om aanvullende kwaliteiten bij bestuurders. Aldus Paul ’t Hart, hoogleraar bestuurskunde (Universiteit Utrecht), tijdens het VNG Jaarcongres 2017.

Burgemeester René Verhulst van gastgemeente Goes verwelkomde vanmorgen de ruim 2600 gemeentebestuurders en raadsleden die naar het VNG Jaarcongres zijn gekomen, waarna, VNG-voorzitter Jan van Zanen het congres opende.

We informeerden de gemeenten afgelopen vrijdag (9 juni) over binnengekomen moties ter behandeling door de Algemene Ledenvergadering op 14 juni. Daarna kwamen bij het VNG-bureau nog moties binnen, en het VNG-bestuur stelde vandaag een aantal pre-adviezen vast.

Bij het VNG-bureau zijn tot nu toe zes moties binnengekomen ter behandeling in de Algemene ledenvergadering op woensdag 14 juni. De gemeenten zijn via een ledenbrief op de hoogte gebracht van deze moties en de adviezen van het VNG-bestuur (voor zover op dit moment beschikbaar).

Pagina's