Nieuwsoverzicht

De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was 5 en 6 juli bijeen voor een heidag en een reguliere vergadering. Tijdens de heidag werd gesproken over de interne evaluatie van de commissie en de Ontwikkelagenda Lokale Democratie.

Veel actuele onderwerpen op de agenda van de bestuursvergadering van 6 juli 2017: wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, oBRP, BUIG, normalisatie rechtspositie ambtenaren, cao-akkoord gemeenten, doorontwikkeling concern VNG.

Op 6 juli 2017 kwam de Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid bijeen onder voorzitterschap van Franc Weerwind.

De zesde editie van de VNG Bestuurdersdag en de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) is op vrijdag 1 december 2017. Zet deze datum alvast in uw agenda! 

De subcommissie Jeugd van de VNG vergaderde op 29 juni in Utrecht. Op de agenda stonden de wachtlijsten in de jeugdhulp naar aanleiding van Emma, een suïcidaal meisje waarvan de moeder de publiciteit heeft opgezocht. Ook besprak de commissie de liquiditeitspositie van gecertificeerde instellingen.

De VNG-commissie Werk en Inkomen kwam 8 juni bijeen. De commissievergadering begon met een warm welkom voor Kees van Geffen (wethouder gemeente Oss) als nieuw commissielid en een voorstelronde.

De junivergadering van het VNG-bestuur was zoals gebruikelijk in de gastgemeente voor het VNG Jaarcongres. Dat was dit jaar in de Zeeuwse gemeente Goes.

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 14 juni 2017 zijn zeven moties van diverse gemeenten in behandeling genomen. Het VNG-bestuur ondersteunt de moties en alle moties zijn aangenomen door de ALV. Hieronder vindt u een overzicht.

Het VNG Jaarcongres 2018 is op 26 en 27 juni in Maastricht. De locatie is vandaag bekend gemaakt aan het slot van het Jaarcongres 2017 in Goes. 

Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstandsuitkeringen te verstrekken. Vandaag, op de ALV van de VNG, hebben gemeenten met grote meerderheid ingestemd met de motie over het oplossen van het tekort op de bijstand.

Pagina's