Nieuwsoverzicht

De commissie B&V hield 15 en 16 mei haar jaarlijkse 24-uursessie. Ditmaal kwam zij met de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers samen op Schouwen-Duiveland. Vanwege de grote hoeveelheid te bespreken onderwerpen hield de commissie daarnaast twee reguliere vergaderingen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni hebben de leden gestemd over 16 moties en een amendement. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de agenda stonden.

Op 9 en 10 juni 2020 is Westfriesland gastheer van het VNG Jaarcongres. Dankzij de sterke samenwerking van de zeven Westfriese gemeenten wist de regio het Jaarcongres binnen te slepen. De locatie van het congres is IJsbaan De Westfries.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 juni 2019 ingestemd met een wijziging van de VNG-statuten en het huishoudelijk reglement. Met de wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn van de vereniging te vervallen.

De Algemene Ledenvergadering heeft Jan van Zanen herbenoemd als haar voorzitter. Hiermee gaat Van Zanen zijn tweede ambtstermijn in als voorzitter van de VNG.

Een breed scala van maatschappelijke onderwerpen belandt bij het lokaal bestuur: van schuldenproblematiek tot ondermijning, van tweedeling tot een nieuw zwembad. Samen met de provinciale afdelingen ging de VNG op zoek naar samenbindende thema’s en opgaven voor de komende periode.

Gemeenten zetten hun samenwerking op gebied van ICT en nieuwe technologie structureel voort. Dat hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering besloten, vandaag tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Samen verschil maken. Dat zijn voor de VNG de trefwoorden van 2018. In dat jaar heeft de ontwikkeling richting netwerkorganisatie steeds meer vorm gekregen en is de samenwerking onderling en met andere overheden en organisaties versterkt.

Kunstenaar en ontwerper Daan Roosegaarde presenteerde op het jaarcongres het kunstwerk Levenslicht, gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Juist omdat gemeenten dicht bij de inwoners staan, kunnen zij maatwerk leveren en efficiënter werken. Maar daar moeten ze wel de mogelijkheden en de middelen voor hebben. Met name de middelen zijn voor de VNG een blijvend discussiepunt.

Pagina's