Nieuwsoverzicht

In maart 2020 gaat Jantine Kriens met pensioen. Hierdoor ontstaat een vacature voor de positie van Algemeen Directeur van de VNG.

Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Wat is de uitkomst van de enquete over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 12 september over bijgepraat.

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV (BALV). Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd.

We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 13 vacatures in het bestuur en verschillende VNG commissies (inclusief colleges). U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor steeds meer maatschappelijke opgaven. Om die taken effectief uit te voeren moeten zij beschikken over data, informatie en kennis. De VNG zet zich in voor vernieuwing van het kennis- en leerlandschap, zodat zij beter zijn toegerust.

Op de tweede dag van het Democratiefestival in Nijmegen ging VNG-voorzitter Jan van Zanen in gesprek met Ajouad El Miloudi en aanwezigen over het belang van de democratie en het burgemeesterschap.

Half oktober start Albert Vermuë bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als beleidsdirecteur Leefomgeving. Hij is daarmee de opvolger van Edward Stigter, die in juni gedeputeerde is geworden bij de provincie Noord-Holland. 

De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) vergaderde op 4 juli het eerste uur samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) over smart society en duurzame mobiliteit. Het tweede uur is met name gesproken over verschillende mobiliteitsonderwerpen.

Chris Ravensbergen wordt per 1 september de nieuwe directeur van VNG Risicobeheer. Zijn ervaring op het gebied van risicomanagement begon in 2007 bij de gemeente Westland. De overstap in 2011 naar de VNG gaf hem de kans zijn kennis en ervaring in te zetten voor alle Nederlandse gemeenten.

Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten. 

Pagina's