Nieuwsoverzicht

De commissie Bestuur en Veiligheid besprak 12 september onder meer de voorgenomen wijzigingen in de Wgr, wijzigingen in de Model APV, het wetsontwerp Mediation, de transitie van de Kiesraad, de aanpak van mensenhandel, en het delen van ervaringen met sinterklaasintochten.

De commissie heeft twee onderwerpen uitvoerig besproken: de stikstofproblematiek en de achtervangpositie van gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief 'VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020'.

De commissie ZJO besprak op 12 september een uitgebreid scala aan onderwerpen. De meeste aandacht ging uit naar liquiditeitssteun voor jeugdinstellingen, de landelijke richtlijn indexering Wmo- en jeugdcontracten, toegangsrecht voor 0-4-jarigen, en de eerste bevindingen van de Visitatiecommissie.

In de derde aflevering van VNG Praat Mee - podcast voor gemeenten aandacht voor Prinsjesdag. We praten hierover met Jantine Kriens, onze Algemeen Directeur. Wat is haar mening over de tekorten bij gemeenten en wat viel haar op tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen?

Op 12 september vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De vergadering startte met een presentatie over de Participatiewet. Vervolgens sprak de commissie onder andere over de evaluatie van de Participatiewet en de veranderopgave inburgering.

Op donderdag 12 september vergaderde de adviescommissie RPA over onder andere het initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers, de nieuwe beleidsagenda en het wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

In maart 2020 gaat Jantine Kriens met pensioen. Hierdoor ontstaat een vacature voor de positie van Algemeen Directeur van de VNG.

Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Wat is de uitkomst van de enquete over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 12 september over bijgepraat.

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV (BALV). Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd.

Pagina's