Nieuwsoverzicht

De commissie Financiën kwam 25 januari bijeen. Het Centraal Planbureau gaf een presentatie over het ‘meerjarig onderzoeksprogramma decentrale overheden’. Dat wordt gecontinueerd voor de periode 2018 - 2022. 

De Adviescommissie Archieven heeft in haar vergadering van 25 januari 2018 onder meer de relatie tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en archivering besproken.

Op 25 januari kwam de VNG-commissie Werk & Inkomen bijeen. Verschillende kwesties passeerden de revue: het Interbestuurlijk Programma tussen Rijk, VNG, IPO en UvW, de loondispensatie en de aanpak van schulden. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst. 

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid liet zich informeren over het project Open Raadsinformatie, waarbij zoveel mogelijk gemeentelijke documenten digitaal te raadplegen zijn. Het aantal deelnemende gemeenten is inmiddels van 16 naar 100 gegaan, een mooie prestatie.

Minister Kajsa Ollongren van BZK wil graag samenwerken met de VNG en gemeenten aan de ontwikkelagenda lokale democratie. Ze was op 25 januari op kennismakingsbezoek bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

De commissie was verheugd dat de OCW-ministers tijdens het kennismakingsgesprek met de VNG meer samenwerking met gemeenten beogen. Maar er blijft verschil van mening over het beleid voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit vergaderde dit keer in Borssele, op uitnodiging van burgemeester Dijksterhuis. Aansluitend bracht de commissie een bezoek aan de kerncentrale en de COVRA; de plek waar het radioactieve afval van Nederland wordt opgeslagen. 

Het VNG-bestuur kwam donderdag 25 januari bijeen. Op de agenda stonden onder meer het Interbestuurlijk Programma, het directieplan en de ijkpunten overheveling integratie-uitkering naar de algemene uitkering.

Wie zijn de nieuwe collega's bij de VNG? Wat is het #WoensdagWeetje? Welke gemeentelijk praktijkvoorbeeld staat in er in de picture? Dan vindt u sinds een paar maanden op de VNG Facebookpagina.

De VNG-commissie Europa en Internationaal is op 19 januari 2018 bij elkaar gekomen. De Commissie bestaat uit drie delegaties: de internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR).
 

Pagina's