Nieuwsoverzicht

Voor de ALV van 5 juni aanstaande zijn drie moties ingediend. Het preadvies van het VNG-bestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Ook informeert het bestuur u over het overleg met het kabinet rondom de motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ die is aangenomen op de BALV in 2018.

Hieronder vind u een korte terugblik van de vergadering van de commissie op 16 mei 2019.

Het aantal jongeren dat psychisch ongezond is, stijgt. Dat blijkt uit een factsheet van het RIVM gemaakt ter ondersteuning van het overleg tussen gemeenten en Rijk over geestelijke gezondheid van jongeren.

De operationele samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en gemeenten of veiligheidsregio’s op het gebied van bijstand bij crises of kleinere incidenten is niet meer weg te denken. Maar openbaar bestuur en militairen hebben nog veel vragen aan elkaar. 

Het vrijdag verschenen rapport van de SER, ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’, ondersteunt het VNG standpunt dat gemeenten financiële en beleidsmatige armslag nodig hebben om vluchtelingen naar werk te begeleiden.

De commissie Bestuur en Veiligheid verwelkomde in haar vergadering van 18 april twee nieuwe leden: Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, en Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost-Gelre. Aan bod kwamen de Staatscommissie Parlementair Stelsel en de verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'.

Het College voor Arbeidszaken vergaderde op woensdag 15 mei. Op de agenda stonder onder meer: Cao Gemeenten, Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijk Regelingen, Banenafspraak en de Cao Sociale Werkvoorziening.

De commissie Financiën vergaderde op 16 mei. Op de agenda stond onder andere de planning van de herziening Financiële Verhoudingen.

In opdracht van de Tweede Kamer, presenteerde de Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, op 15 mei een nationale Chinastrategie. De nota reageert onder andere op de behoefte van gemeenten aan kennisdeling. 

Meer mensen met een beperking moeten de kans krijgen om te werken, maar maatregelen om hen daarbij te ondersteunen moeten niet leiden tot bureauratisering en hoge kosten die niet worden gecompenseerd. De VNG pleit daarom voor maatwerk in de ondersteuning op de werkplek.

Pagina's