Nieuwsoverzicht

Medio september kunnen gemeenten zich weer aanmelden als proeftuin Aardgasvrije wijken. De aanvraag moet uiterlijk 1 maart 2020 zijn ingediend. In de tussentijd volgen bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag.

De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) vergaderde op 4 juli het eerste uur samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) over smart society en duurzame mobiliteit. Het tweede uur is met name gesproken over verschillende mobiliteitsonderwerpen.

De inschrijving voor de Europese Week van Regio’s en Steden (EWRS) is geopend: van 7 - 10 oktober 2019 staat Brussel een week in het teken van lokale en regionale overheden, oplossingen, netwerken en samenwerkingsverbanden. U kunt zich nu inschrijven voor workshops. Ook de VNG organiseert een netwerkborrel.

'Steden praten niet alleen, ze luisteren ook. Naar non-gouvernementele organisaties, naar bedrijven en onderzoeksinstellingen en naar andere overheden. Ik ben ervan overtuigd dat we maatschappelijke uitdagingen alleen kunnen oplossen als we lokaal, nationaal en internationaal samenwerken.'

Het ministerie van V&J is bereid om een structureel fonds in te richten voor het opruimen van drugsafafval van een miljoen euro per jaar. De VNG heeft samen met vele andere organisaties al een jaar aandacht voor dit probleem gevraagd. 

Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren hoger ligt dan werd verwacht bij invoering van de Participatiewet.

Voor gemeenten komt er na de zomer weer een aantal interessante subsidies en projecten aan. Voor onder andere Wifi4EU en Urban Innovative Actions gaat de inschrijving open.

Chris Ravensbergen wordt per 1 september de nieuwe directeur van VNG Risicobeheer. Zijn ervaring op het gebied van risicomanagement begon in 2007 bij de gemeente Westland. De overstap in 2011 naar de VNG gaf hem de kans zijn kennis en ervaring in te zetten voor alle Nederlandse gemeenten.

Het aantal milieu-inspecties en -rapportages en het aantal uitgegeven bouwvergunningen is gestegen en de achterstanden in de verlengingsprocedure voor erfpachtcontracten zijn weggewerkt. Dat zijn de resultaten van het onlangs afgeronde project Technical assistance to the Ministry of VROMI.

In juni heeft de VNG vijf bijeenkomsten in het land georganiseerd over landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. Zo’n 93 medewerkers van de toegang tot maatschappelijke opvang kregen informatie over de nieuwe landelijke afspraken. 

Pagina's