Nieuwsoverzicht

De Cao SW 2019 is definitief. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. FNV Overheid en CNV overheid hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV. Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd.

Kristel Lammers merkt in haar nieuwe baan als programmadirecteur van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieen dat de families van de Omgevingswet en energietransitie bij elkaar gehaald moeten worden.

Met de update van de AERIUS Calculator kunnen aanvragers en verstrekkers van vergunningen de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Deze nieuwe release is vanaf maandag 16 september beschikbaar.

Gemeenten werken in het sociaal domein met veel partijen samen. Voor die samenwerking is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te delen. Dat moet uiteraard wel gebeuren binnen de grenzen van de privacy-wetgeving (AVG).

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, de opvolger van de Wet Bopz. Hoe staat het inmiddels met de implementatie van de Wvggz, welke stukken worden opgeleverd en wat kunt u verder de komende maanden verwachten van de VNG?

Het landelijk meldnummer niet-acuut wordt een digitaal doorschakelnummer, naar het model van Veilig Thuis. Op die manier wordt de eventuele hulp naar aanleiding van de melding ingezet in de regio waar degene die hulp nodig heeft, woont.

Het landelijk programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO LV) gaat z'n laatste kwartaal in. Het basisniveau DSO-LV wordt in januari opgeleverd. 

De nieuwe normbedragen zijn vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019’ is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde. De gemeente Roerdalen en Tilburg zijn nog in de race.

Pagina's