De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en VNG Risicobeheer worden strategische partners. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en netwerken.
Mouwen opstropen voor herstel na corona; gemeenten staat straks heel wat te doen. Het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB geeft aanknopingspunten voor het maken van beleid en plannen. Voor het werken met het CEP is nu een gemeentelijke bijsluiter beschikbaar.
Hoe kan een gemeente het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB vertalen naar haar begroting en beleidsplannen? VNG Risicobeheer ontwikkelt samen met andere partijen een bijsluiter op het CEP voor gemeenten.
De verzekeringsmarkt verhardt. Het aantal verzekeraars neemt af, de premies stijgen en de dekkingen verminderen. Wat kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s daar tegenoverstellen? De veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer gaan samenwerken om dit te onderzoeken.
Digitalisering brengt kansen maar ook risico’s. Zoals (opnieuw) blijkt uit recente voorvallen in de gemeente Hof van Twente en bij de GGD. Hoe kunnen gemeenten goed omgaan met deze risico’s? Dat is het thema van de volgende editie van het RPO Journaal.
Met de komst van synthetische media kan iedereen eenvoudig filmpjes manipuleren en verspreiden. De 'waarheidscrisis' verdiept zich. Wat betekent dit voor gemeenten en lokale gemeenschappen?
Werken vanuit de bedoeling is een veel gebezigd adagium. Maar hoe krijg je het in de hele gemeentelijke organisatie voor elkaar? Concerncontroller Jeroen van Veen van de gemeente Weert introduceerde in zijn gemeente een stuurmodel gebaseerd op de plan-do-check-act-cyclus.
VNG Risicobeheer blaast de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO) weer nieuw leven in. In het coronajaar 2020 waren fysieke bijeenkomsten met vakgenoten niet mogelijk. Het is de bedoeling dit voorjaar online weer met elkaar in gesprek te gaan.
Publieke waarde in de knel, hoe kom je op het juiste spoor? Dat was het motto van het congres van VNG Risicobeheer op 29 oktober. Het ging over het veelbesproken rapport over publieke waarde van de Rekenkamer Rotterdam. De lessen zijn gevat in een filmpje.
Het weerstandsvermogen van gemeenten loopt sterk uiteen. In de ene gemeente is er voldoende financiële ruimte om risico’s op te vangen, in andere nauwelijks. Dit blijkt uit een vergelijkende onderzoek door VNG Risicobeheer van de weerstandsparagrafen van alle 355 gemeenten.