De VNG, het NGB en het Veiligheidsberaad hebben gezamenlijk gereageerd op het wettelijke alternatief voor de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Het kabinet wil de bestrijding van infectieziekten met een pandemisch potentieel structureel verankeren in de Wet publieke gezondheid.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli niet meer verlengd. Dat heeft minister Bruins Slot (BZK) besloten. De VNG had vanwege de positieve ervaringen met de wet graag gezien dat de mogelijkheid om digitaal te vergaderen in stand bleef totdat een permanente regeling rond is.
Op verzoek van de VNG boog een expertiseteam zich over de langetermijnstrategie voor een mogelijke pandemie. 9 juni verscheen het rapport. Belangrijkste conclusie: als de samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het gesprek over de impact van maatregelen en investeer in buffers en opties.
Eind maart presenteerde de minister van Financiën het eerste concept van het Nederlandse plan voor het Europees coronaherstelfonds. Na herhaaldelijke oproepen van de VNG, IPO en UvW is er vervolgens een raadplegingsproces gestart. Inmiddels heeft er een gesprek met de minister plaatsgevonden.
Het is een gemiste kans dat de voor Nederland gereserveerde gelden uit het EU-herstelfonds niet ingezet worden voor een voor decentrale overheden uitvoerbaar integraal plan dat bijdraagt aan nieuwe investeringen voor de digitale en groene transitie. Aldus de VNG en het IPO in een brief aan de Tweede Kamer.
Wat is er nodig om ondernemers te ondersteunen die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen en daardoor kampen met schulden? De VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland stuurden de Tweede Kamer hierover een gezamenlijke brief.
Op 3 maart hebben alle gemeenten de Handreiking voor het publiceren van diverse bestanden in het kader van de verkiezingsuitslag ontvangen. De Kieswet en de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 bepalen dat gemeenten diverse documenten en bestanden moeten publiceren op de gemeentelijke website.
Tijdens de persconferentie op 15 februari zijn versoepelingen aangekondigd die 18 februari ingaan dan wel voorgenomen zijn in te gaan op 25 februari. De minister van BZK heeft de burgemeesters een brief gestuurd met een overzicht van de coronamaatregelen die rond de gemeenteraadsverkiezingen zullen gelden.
Met ingang van 1 januari 2022 is de regeling niet-geleverde zorg beëindigd. U kunt dus niet meer declareren voor niet-geleverde zorg. Daarnaast zijn de regels voor extra kosten gerelateerd aan corona aangepast.