De GGD’en doen testen en bron- en contactonderzoek goed, maar kunnen het niet alleen. Dat is de conclusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van het onderzoek bij GGD’en in de periode juli-augustus van dit jaar.
Alle financiële compensatie voor coronamaatregelen vindt u nu bij elkaar in een overzichtelijke infographic. Deze geeft op 1 pagina weer welke kosten zijn gecompenseerd voor gemeenten en waarover nog afspraken komen.
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 zouden de verkiezingen coronaproof door kunnen gaan. Gemeenten staan daarmee voor een grote opgave. Het wetsvoorstel dient hen te helpen en het Rijk behoort daarin te faciliteren. De VNG en NVVB signaleren toch een aantal uitvoerbaarheidsproblemen.
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo 3 is de Toolkit Tozo vernieuwd. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021. Deze Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
Het kabinet stelt in 2020 € 17 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen. Dit is het minimumbedrag dat bureau AEF op basis van een gemeentelijke steekproef qua coronaschade heeft geschat in het zogeheten beste scenario.
Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om de 2.900 lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te compenseren in hun coronaschade van half maart tot 1 juni. Dit ter uitwerking van een unaniem door de Kamer aangenomen motie en een door de sector ingediende petitie.
Gemeenten hebben 2 maanden langer de tijd gekregen voor tijdelijke verkeersmaatregelen die zijn ingesteld ter bestrijding van corona. Dat is goed nieuws voor gemeenten, omdat dit hen meer tijd geeft om de verkeersmaatregelen te evalueren en een regulier verkeersbesluit te nemen.
In een ledenbrief gaan we in op de kabinetsbesluiten over het aanvullend compensatiepakket voor corona, de opschalingskorting en het steun- en herstelpakket. Een deel van deze besluiten moet nog nader worden uitgewerkt.
Crisisexpert Marco Zannoni is vanaf het begin betrokken bij de aanpak van de coronacrisis. In een half uur praat hij ons bij over corona. Hij blikt vooruit, maar kijkt ook terug.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.