In deze nieuwsbrief: actualiteit rond de avondklok, het Nationaal Programma Onderwijs, de subsidiemogelijkheid voor corona-activiteiten voor jongeren, ondersteuning bij uitvoering coronacompensatie cultuursector, het openhouden van buurt- en dorpshuizen voor kwetsbare personen en de TONK.
Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer een tweede gecoördineerde melding van staatsteun bij de Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten. Ditmaal voor de periode van 1 juli tot en met 13 oktober 2021.
De VNG ontving de afgelopen periode veel vragen over de omvang en mogelijkheden van de coronacompensatie voor de lokale cultuur. Om gemeenten te helpen bij het vormgeven van deze steun aan de cultuursector brengen we een informatiegids uit.
Een gezonde leefstijl is nu meer dan ooit noodzakelijk. Daarom stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar als steunpakket voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl te verbeteren.
- herhaald bericht - Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Eenzaamheid, onderwijsachterstanden, gebrek aan stageplekken, werkloosheid, schulden en stress liggen op de loer.
De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal € 8,5 miljard euro geïnvesteerd (voor gemeenten in totaal € 346 miljoen).
De concept-ministeriële regeling voor regionale crisisdienstverlening en praktijkleren (Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19) zorgt voor enorme administratieve lasten. De VNG is bezorgd over de complexiteit ervan in combinatie met een relatief beperkt budget voor dienstverlening.
Ook in de jeugdgezondheidszorg is door corona sprake van uitval van de reguliere zorg. Vanwege de zorgen over de continuïteit van de reguliere JGZ-werkzaamheden, heeft AEF een analyse gemaakt van de gevolgen van de coronacrisis voor de JGZ, in opdracht van de VNG in samenspraak met de BAC PG.
In een nieuwe update gaan we onder andere in op de rechterlijke uitspraken inzake de avondklok, het steunpakket welzijn en levensstijl, het afwegingskader demonstratievrijheid, handhaving van ‘click en collect’ winkelen en compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang.
De VNG roept het kabinet op meer te doen als het gaat om perspectief voor jongeren. Dit doet zij onder meer op grond van de gesprekken met jongeren tijdens de Dialoogweek (1 tot 5 februari) en de brandbrief voor een Deltaplan Jeugd op initiatief van wethouder Roopram van Barendrecht.