Vandaag is het startsein gegeven voor de implementatie van de regionale mobiliteitsdienstverlening (3e herstelpakket). Deze aanpak moet mensen die door de coronacrisis zonder werk zitten of binnenkort hun baan dreigen te verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk helpen.
Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het Veiligheidsberaad onder leiding van voorzitter Hubert Bruls roept per brief alle burgemeesters op om hieraan mee te doen.
Deze week is impactcorona.nl live gegaan. Hierop zijn onder andere de eerste resultaten te vinden van het grootschalig onderzoek over de sociale impact van COVID-19 op de samenleving, op het gebied van welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties.
Op maandag 30 november bespreekt de Tweede Kamer het onderdeel Media van de OCW-Begroting 2021. De VNG vraagt via een position paper aandacht voor de coronacrisis en de versterking van lokale media.
In een ledenbrief deelt de VNG de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis met u. Onderwerpen die onder andere langskomen: het overzicht van coronacompensatie per gemeente en de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen.
Naar verwachting treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) op 1 december in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren.
Om de drukte door de inkoop van levensmiddelen in december te reguleren hebben gemeenten diverse mogelijkheden. Ze kunnen overwegen venstertijden voor supermarkten te verruimen. Ook zouden ze de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten kunnen regelen.
Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarin een tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar wordt geregeld. Deze versoepeling geldt tot 1 juli 2021.
De VNG, NVVB en NGB hebben begrip voor de aanvullende maatregelen die de minister voorstelt om de Tweede Kamerverkiezing coronaproof te organiseren, maar de uitvoering daarvan geeft gemeenten nog de nodige hoofdbrekens. De partijen benadrukken dat daarbij maximale ondersteuning nodig is van het Rijk.