De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) staat de komende periode voor een belangrijke opgave: het maken van een nieuwe werkagenda. De RVS nodigt directeuren en managers Sociaal Domein van gemeenten uit om hiervoor input te leveren.
Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om een deel van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven. In 2014 heeft Movisie hier onderzoek naar gedaan, in opdracht van de VNG. Nu maken we via een nieuwe enquête de stand van zaken op. U kunt de enquête invullen tot 8 september.
Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)?
Bij de gemeente Zoetermeer houden Gerrie van Gent, Raèfen Passage en Rashiel Abdoel Gafoer gezamenlijk toezicht op de rechtmatigheid van de Wmo en de Jeugdwet. Hoe richten zij toezicht in? Waar lopen ze tegenaan?
Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via een ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.
Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ van de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie staat gepland voor maart 2020. De voorbeelden en instrumenten richten zich op preventie. Staat uw praktijkvoorbeeld dan in de schijnwerpers?
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. De Week tegen Eenzaamheid (1 tot en met 8 oktober) vraagt aandacht voor dit probleem met de oproep: ‘Kom erbij!’
Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)? De VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo lanceren 26 augustus een Kader pgb-vaardigheid waarmee dit getoetst kan worden.
Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om een deel van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven. In 2014 heeft Movisie hier onderzoek naar gedaan, in opdracht van de VNG. Nu, 5 jaar later, maken we via een nieuwe enquête de stand van zaken op. Vult u ook de enquête in?
Miranda Hazeveld, Petra Vening en Lorette de Vries - Bonnema zijn kwaliteitsmanager/toezichthouder voor het samenwerkingsverband van de gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) in Noord en Midden Drenthe. Samen hebben ze kwaliteitstoezicht goed op de rails.