Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar alternatieven om zorg en ondersteuning voor Wmo-cliënten en jeugdigen te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten.
Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet...
Een snellere en meer gecoördineerde, integrale hulp voor kwetsbare mensen met gestapelde problemen. Dat is het doel van het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Het conceptwetsvoorstel is 19 maart in consultatie gegaan.
Het zal veel gemeenten bekend in de oren klinken. De massale media-aandacht rond zorgfraude en een verontrustende casus in de eigen contreien laten de alarmbellen rinkelen. Het heeft de regio Midden-Holland doen besluiten de deur stevig dicht te doen en gecontracteerde aanbieders vroegtijdig en structureel te...
Gemeenten moeten aan de slag met het VN-verdrag Handicap, onder andere door een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe staat het er in uw gemeente nu voor en op welke onderwerpen is (extra) inzet nodig? Gebruik de online Monitor VN-verdrag Handicap om hier via enquêtes inzicht in te krijgen.
Hoe zorg je dat iedereen op de hoogte is van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dat begint natuurlijk met goede communicatie. In dit overzicht vindt u informatie die afgestemd is op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een beperking of anderstaligen.
De maatregelen in verband met de coronacrisis roepen veel vragen op bij inwoners die afhankelijk zijn van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Ook van professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein komen vragen over de financiering door gemeenten.
De VNG heeft vandaag de aanbesteding ‘Verkiezing Meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021’ aangeboden aan de markt. Deze aanbesteding valt binnen het VNG-project Iedereen doet mee!
Veel gemeenten werken actief aan digitale inclusie, maar helaas is het nog niet genoeg. Onderzoek van de Ombudsman wijst uit dat een kwart van de mensen de digitalisering te snel vindt gaan. Onze brochure '(Digitale) inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening' biedt inspiratie en maakt u wegwijs.
Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Momenteel zijn gemeenten niet allemaal eenduidig richting aanbieders. Een vaste lijn kan rust geven.