Een knelpunt in jeugdbeleid is dat er geen verbinding is tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Bestuurlijk én ambtelijk zijn dit in veel gemeenten aparte kolommen, die elkaar niet kennen en weinig weten van elkaars afspraken. Om dit te veranderen is er nu de Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd
Gemeenten voelen er niets voor om mee te werken aan de ambitieuze voornemens van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie, als niet eerst wordt gepraat over de financiële 'graten in de keel' van het sociaal domein.
Worden de middelen voor het sociaal domein goed verdeeld over de gemeenten? Sluiten de beleidsmatige uitgangspunten aan op de praktijk? Onderzoeksbureau AEF onderzoekt dit in opdracht van BZK. Het gaat om de verdeelmodellen van de integratie-uitkering Sociaal domein in het gemeentefonds.
Vanaf januari 2018 wordt de DBC-systematiek niet meer gebruikt voor de jeugd-ggz. Alle gemeenten en jeugdregio’s moeten per 2018 voor hun inkoop overstappen naar één van de 3 uitvoeringsvarianten. Voor jeugdhulpaanbieders die niet op tijd kunnen overstappen zijn afspraken nodig over bevoorschotting.
Gemeenten en provincies in Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de handen ineen geslagen om energiearmoede tegen te gaan. Bij de Klimaattop Noord NL op 9 november hebben ze afspraken gemaakt om het sociaal en het fysiek domein te verbinden.
Onderzoekers, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen hebben de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld over de jeugdhulp in het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden' zet de opbrengsten op een rij.
Toezicht en handhaving in het sociaal domein lééft. Dat bleek wel tijdens het druk bezochte congres van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van 31 oktober 2017. Het congres toont ook aan dat samenwerking tussen de verschillende pijlers en partners binnen het domein mogelijk én nodig is.
Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Hoe kun je hun als gemeente hierin begeleiden? In de speciaal ontwikkelde Toolkit 16-27 vindt u de praktische informatie die u zeker kunt gebruiken om deze jongeren goed op weg te helpen.
In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken gemeenten, inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties en hogescholen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Op 8 november komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen op de Conferentie samen leren voor een inclusieve samenleving.
Het regeerakkoord-Rutte III biedt gemeenten financieel en beleidsmatig mogelijkheden om op allerlei gebied gezamenlijk met het Rijk op te trekken en zaken aan te pakken. Maar de financiële ruimte en flexibiliteit bij gemeenten is wel veel minder groot dan het regeerakkoord suggereert.