Hoe heeft de gemeente Heerlen toezicht en handhaving in de Wmo en Jeugdwet georganiseerd? Hoe verloopt de samenwerking tussen afdelingen en welke casus is je bijgebleven? Deze en andere vragen stelden we Raphaël Teeling, sinds 1 november 2018 werkzaam als toezichthouder Wmo bij de gemeente Heerlen.
Bij personen of gezinnen die op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen tussen partijen. De wet biedt daarvoor nu onvoldoende handvatten. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving.
De gemeente Rotterdam is gestart met het diversiteitsprogramma Relax, dit is Rotterdam . Tijdens de bijeenkomst Hoe lokale identiteit deuren opent , op 2 oktober, vertelt de Rotterdamse wethouder integratie, Bert Wijbenga, over de ervaringen tot nu.
Het huidige systeem voor verwerking en uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) kan toegankelijker en eenvoudiger. Een nieuw systeem (PGB 2.0) is in ontwikkeling. Per ledenbrief informeren we over de voortgang van de implementatie van PGB 2.0.
Team Zorg van VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij vragen en casussen over fraudepreventie in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat zijn de resultaten van het team? We vroegen Janneke van Vugt, programmamanager rechtmatige zorg, naar haar ervaringen.
Hoe kan de lokale identiteit bijdragen aan onderlinge verbinding binnen uw gemeente? Op 2 oktober bent u welkom in Amersfoort om hierover met collega-bestuurders van gedachten te wisselen. En laat u inspireren door onder andere schrijver Rodaan Al Galidi en hoogleraar Maurice Crul.
Naar aanleiding van zorgen van gemeenten over de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein spraken de VNG en BZK af een Visitatiecommissie op te richten. Hoe staat het ervoor met het werk van deze commissie en wat zijn de eerste bevindingen?
Wat gebeurt er lokaal op het gebied van diversiteit en inclusie waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? We zetten voor u aanpakken, discussie, onderzoek en advies op een rij.
‘Kun jij even lezen wat hier staat? Ik heb mijn bril niet bij me.’ Op mijn leeftijd kijkt niemand op van zo’n vraag. Natuurlijk, je kunt je leesbril vergeten zijn. Maar voor veel mensen in Nederland is het excuus van een vergeten bril één van de vele manieren om maar niet door de mand te vallen.
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.