Wat komt een toezichthouder Wmo en/of Jeugd bij een gemeente in de praktijk tegen? Team Zorg van VNG KCHN vroeg het Amarins Muizelaar, sinds 1 april 2017 Kwaliteitstoezichthouder Wmo, Juridisch medewerker Fraude Sociaal Domein bij de gemeente Ede.
‘Nu de eerste fase van de decentralisaties voorbij is, merk je dat gemeenten op zoek gaan naar kennis en ervaringen van anderen’, aldus Cees van Eijk, wethouder in Amersfoort. Hij verwacht dan ook dat de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein druk bezocht zal worden. Komt u ook?
Wat zijn in het geval van onrechtmatigheid of fraude de mogelijkheden voor herziening en terugvordering via de Wmo en de Jeugdwet? In de handreiking 'Bestuursrechtelijke herziening en terugvordering Wmo 2015 en Jeugdwet' leest u welke stappen u kunt doorlopen.
Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.
Hoe fraudealert zijn gemeenten in de regio Zuid-Nederland? Dat vragen we aan regioadviseur Ted Strik. Hij werkt voor het Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) dat gemeenten bijstaat bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
Hoe is toezicht op en handhaving bij de Wmo 2015 en de Jeugdwet georganiseerd in Rotterdam? Welke trends zie je bij fraude? Deze en andere vragen stelden we aan Esther van Oosten, sinds 1 oktober 2017 Coördinator Meldpunt Zorgsignalen en Fraude bij de gemeente Rotterdam.
Een cursus of training helpt mensen mee te blijven doen. Dit blijkt ook uit de succesvolle aanpak van de gemeente Westerveld die als eerste Nederlandse gemeente een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen.
Bij de inkoop en aanbesteding in het sociaal domein komen gemeenten veel knelpunten tegen. Dat moet beter, vindt VWS-minister Hugo de Jonge. Nog voor het einde van dit jaar wil hij samen met gemeenten een flinke verbeterslag maken.
In mei trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding daarvan is ook de ‘Matrix gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet’ aangepast. We vragen Paul Norp, jurist en Wmo-specialist bij Team Zorg KCHN om uitleg.
Welke alternatieve participatievormen zetten gemeenten in om inwoners/cliënten te betrekken bij het beleid in het sociaal domein? Wat zijn de ervaringen met deze vormen, wat is de impact hiervan en wat betekent dit voor cliëntenparticipatie in gemeenten?