Bij de inkoop en aanbesteding in het sociaal domein komen gemeenten veel knelpunten tegen. Dat moet beter, vindt VWS-minister Hugo de Jonge. Nog voor het einde van dit jaar wil hij samen met gemeenten een flinke verbeterslag maken.
In mei trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding daarvan is ook de ‘Matrix gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet’ aangepast. We vragen Paul Norp, jurist en Wmo-specialist bij Team Zorg KCHN om uitleg.
Welke alternatieve participatievormen zetten gemeenten in om inwoners/cliënten te betrekken bij het beleid in het sociaal domein? Wat zijn de ervaringen met deze vormen, wat is de impact hiervan en wat betekent dit voor cliëntenparticipatie in gemeenten?
Tijdens de ALV op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels gecompenseerd.
Er zijn gezinnen bij wie de emmer overloopt. Deze overbelaste gezinnen worden dan gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Dit is de kern Buurtgezinnen.nl. Dit initiatief zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen.
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen.
Wat hebben gemeenten met hun partners en inwoners al waargemaakt van de transformatie in het sociaal domein? Wat werkt wel? Wat niet? Tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade worden geleerde lessen en behaalde resultaten gepresenteerd. Komt u ook?
Tien gemeenten werken binnen een pilottraject samen om innovatieve, efficiënte vormen van verantwoording die aansluiten bij de doelen van het sociaal domein te ontdekken. In pilotstartfilmpjes vertellen ze hoe ze dat doen.
Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma op 4 en 5 april, is een kernteam gevormd over ‘laaggeletterdheid’. VNG- medewerkster Lydia Jongmans, contactpersoon van deze groep: 'Het IBP kan als doorbraakdossier voor een brede aanpak van laaggeletterdheid dienen'.
Regioadviseur Tarik Divarci zit dagelijks bij gemeenten in Midden-Nederland aan tafel. Hij werkt voor Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving (KCHN), dat gemeenten bijstaat bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.