Er zijn gezinnen bij wie de emmer overloopt. Deze overbelaste gezinnen worden dan gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Dit is de kern Buurtgezinnen.nl. Dit initiatief zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen.
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen.
Wat hebben gemeenten met hun partners en inwoners al waargemaakt van de transformatie in het sociaal domein? Wat werkt wel? Wat niet? Tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade worden geleerde lessen en behaalde resultaten gepresenteerd. Komt u ook?
Tien gemeenten werken binnen een pilottraject samen om innovatieve, efficiënte vormen van verantwoording die aansluiten bij de doelen van het sociaal domein te ontdekken. In pilotstartfilmpjes vertellen ze hoe ze dat doen.
Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma op 4 en 5 april, is een kernteam gevormd over ‘laaggeletterdheid’. VNG- medewerkster Lydia Jongmans, contactpersoon van deze groep: 'Het IBP kan als doorbraakdossier voor een brede aanpak van laaggeletterdheid dienen'.
Regioadviseur Tarik Divarci zit dagelijks bij gemeenten in Midden-Nederland aan tafel. Hij werkt voor Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving (KCHN), dat gemeenten bijstaat bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.
'Deze gemeenten durven hun nek uit te steken, ze zijn zich ervan bewust dat er nog veel moet gebeuren om een inclusieve gemeente te worden, daarom kiezen ze ervoor knelpunten te bespreken en goede voorbeelden te delen'.
De familie de Jong heeft het goed voor elkaar. Maar dan komt moeder thuis te zitten na een ongeluk, is vader zijn baan kwijt en raken ze in de schulden. Zelf hebben ze niet alles even handig aangepakt, maar ook de gemeente kan met slimme veranderingen deze problemen helpen voorkomen.
Vanmiddag ondertekenden 25 koplopergemeenten het gezamenlijk opgestelde manifest 'Iedereen doet mee!' Hierin verwoorden zij hun ambities voor de invoering van het VN-Verdrag Handicap in hun gemeente.
De casus zorgboerderij 'Vergeet me nietjes' biedt een goed voorbeeld van de slagkracht die een lokale Wmo-toezichthouder heeft. Samen met de IGJ is onderzocht in hoeverre de boerderij verantwoorde hulp kan bieden. De hulp bleek op meerdere vlakken tekort te komen.