Als gemeente hebt u een verwerkersovereenkomst afgesloten met VECOZO voor het Gegevensknooppunt voor zorgaanbieders (GKZ) en met het Inlichtingenbureau voor het Gegevensknooppunt voor Gemeenten (GGK). Zo wisselt u registratie- en declaratieberichten uit met zorgaanbieders.
Inzet van ervaringsdeskundigen, investeren in passend onderwijs, bewustwording, mogelijkheden tot prikkelarm winkelen, toegankelijkheidsbeleid etc.: het VNG-project Iedereen doet mee! verzamelde (en verzamelt nog steeds) goede voorbeelden van gemeenten die werken aan toegankelijkheid en inclusie.
Wilt u kennis opdoen over de aanpak van laaggeletterdheid? Hoe u samen laaggeletterden kunt bereiken? Kijk dan eens naar de mogelijkheid voor een e-learning van VNG Academie.
Tijdens het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein' op 10 en 24 maart 2020 staan instrumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden centraal die zijn gericht op preventie en samenwerking. Wilt u uw eigen voorbeeld presenteren? Meld uw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres.
'Relax, dit is Rotterdam’. En: 'Wij Amersfoort’. Zomaar twee manieren hoe gemeenten omgaan met de toenemende diversiteit van hun inwoners. Met als gemeenschappelijk kenmerk: Erken diversiteit als gegeven, met mooie en minder mooie kanten. En werk van daaruit aan eenheid en verbinding.
“Het aantal jongeren en kinderen in Eindhoven dat specialistische jeugdzorg krijgt, neemt af. Maar waarom?”, kopte het Eindhovens Dagblad afgelopen 13 juni.
In de vierde aflevering van VNG Praat Mee - podcast voor gemeenten aandacht voor de Week van de Toegankelijkheid.
Ruim twintig wethouders, directeuren sociaal werk en aanverwante bestuurders troffen elkaar onlangs in Utrecht voor een Diner Pensant. ‘Een jaar of vijf geleden was er doorlopend nieuws over problemen rond decentraliserende gemeenten,’ aldus Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland.
Gemeente Emmen heeft een integrale aanpak van toezicht en handhaven in het sociaal domein. Vaak is er samenwerking met de afdeling burgerzaken en met de collega's van ruimtelijke ontwikkeling.
In de ledenbrief 'Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage', verzonden op 22 augustus, is een fout geslopen. Dit betreft het bedrag van 19 euro dat vanaf 2020 geldt voor de eigen bijdrage (het z.g. abonnementstarief).