De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor de jaren vanaf 2020. Deze maatregel treft kleine kinderen met onderwijsachterstanden, voortijdige schoolverlaters en laaggeletterden in de volwasseneneducatie.
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Gemeenten die samen met inwoners met een beperking serieus werken aan het weghalen van drempels (letterlijk en figuurlijk), kunnen het manifest Iedereen doet mee! ondertekenen.
In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Zaltbommel die een succesvolle aanpak heeft voor wijkteams. Hoe werken gemeente en buurtzorg samen?
Gemeenten investeren steeds meer in de bestrijding van zorgfraude. Dat schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het debat op 19 februari met de VWS-ministers De Jonge en Bruins. Andere onderwerpen in de brief zijn zorgcowboys, pgb en preventie.
In de podcast VNG Praat Mee bespreken we met Albertine van Vliet het ROB-advies 'Decentrale taak is politieke zaak: Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het Sociaal Domein'. Wat is haar belangrijkste boodschap voor gemeenten?
In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Hollands Kroon die alle taken van de jeugdwet en Wmo heeft ondergebracht bij één contractpartner. Hoe gaat dat in zijn werk?
‘Was een expat in je straat vroeger interessant en goed voor je woningwaarde, nu is er ergernis omdat de schoolbrief opeens in het Engels is’. Hiermee schetste de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu voor zo'n veertig bestuurders en medewerkers het vraagstuk van de toenemende internationalisering.
Mensen en gezinnen met behoefte aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen. Om dit te voorkomen, ging deze week een experiment van start met een integraal budget.
Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn, werken actief aan het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap en tekenen het Manifest Iedereen doet mee!. Vanaf nu is dit manifest ook beschikbaar in braille met een voorleesfunctie.
Volgens een schatting van het SCP zijn er in Nederland 1,1 miljoen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een grote en diverse groep mensen, die in het dagelijks leven vaak moeite heeft met het verwerken van informatie.