Wat gebeurt er lokaal op het gebied van diversiteit en inclusie waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? We zetten voor u aanpakken, discussie, onderzoek en advies op een rij.
‘Kun jij even lezen wat hier staat? Ik heb mijn bril niet bij me.’ Op mijn leeftijd kijkt niemand op van zo’n vraag. Natuurlijk, je kunt je leesbril vergeten zijn. Maar voor veel mensen in Nederland is het excuus van een vergeten bril één van de vele manieren om maar niet door de mand te vallen.
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.
De diversiteit naar herkomst is in korte tijd flink toegenomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief gaat gemeenten bij deze opgaven ondersteunen.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) staat de komende periode voor een belangrijke opgave: het maken van een nieuwe werkagenda. De RVS nodigt directeuren en managers Sociaal Domein van gemeenten uit om hiervoor input te leveren.
Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om een deel van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven. In 2014 heeft Movisie hier onderzoek naar gedaan, in opdracht van de VNG. Nu maken we via een nieuwe enquête de stand van zaken op. U kunt de enquête invullen tot 8 september.
Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)?
Bij de gemeente Zoetermeer houden Gerrie van Gent, Raèfen Passage en Rashiel Abdoel Gafoer gezamenlijk toezicht op de rechtmatigheid van de Wmo en de Jeugdwet. Hoe richten zij toezicht in? Waar lopen ze tegenaan?
Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via een ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.
Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ van de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie staat gepland voor maart 2020. De voorbeelden en instrumenten richten zich op preventie. Staat uw praktijkvoorbeeld dan in de schijnwerpers?