De VNG onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening, waarin Jeugd, Wmo en Participatie zijn opgenomen. Het streven is om in de eerste helft van 2018 met conclusies en een eindproduct te komen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een factsheet gepubliceerd over de normering van topinkomens bij subsidie en aanbestedingen.
Bij aanbesteden en inkopen blijkt nog veel fout te gaan en worden ook nog veel kansen gemist. Hoe kan het beter? Ondernemers en publieke organisaties spraken 23 acties af om succesvoller aan te besteden: de Actieagenda Beter Aanbesteden.
Big Data, Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Internet-of-Things (IoT), nieuwe technologieën zorgen voor grote veranderingen en daarmee voor nieuwe vraagstukken op het gebied van recht en bestuur. Den Haag liet onderzoeken wat de ontwikkelingen (kunnen) betekenen voor de stad en de gemeente.
De VNG vraagt aandacht van gemeenten voor een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel in een zaak betreffende een pgb voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De rechter besloot tot vernietiging van het besluit van de gemeente.
Uit recent onderzoek blijken er maatregelen nodig om reële risico’s op te lossen voor de continuïteit van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Uit het onderzoek kwam ook een andere belangrijke uitkomst: aanbesteden is niet verplicht, subsidiëren blijkt mogelijk.
De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaat in op 1 januari 2018. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een aanbod opvang voor kinderen waarvan de ouders niet onder de kinderopvangtoeslag vallen. In dit kader maakte de VNG een model subsidieregeling kinderopvang.
Na de invoering van de anti-misbruikwet is de uitvoeringslast van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) bij gemeenten flink afgenomen. Het aantal verzoeken op basis van de Who is beperkt: minder dan een per jaar per gemeente. Dat staat in het quick scan uitgevoerd door VNG Realisatie.
Dit najaar publiceerde de Vechtsportautoriteit de 'Richtlijn voor vechtsportevenementen'. Deze richtlijn is bedoeld als checklist voor organisatoren van evenementen (promotors, bonden) maar ook als toets voor gemeenten bij het vgergunningenbeleid voor full contact-vechtsportevenementen.
Eerder dit jaar maakte de Hoge Raad duidelijk dat een grondeigenaar die zijn grond door verjaring is kwijtgeraakt nog een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad ter beschikking staat.