De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.
Inspiratie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) kunt u opdoen in de video’s van de drie genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2019. Tot en met 6 december kunt u bovendien stemmen wie de prijs zou moeten winnen.
Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd: laagdrempeliger, meer gericht op rechtshulpverlening aan mensen met problemen, minder op juridisering. Ook wordt de verbinding tussen het sociale en juridische domein versterkt.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten.
Samen met gemeenten en andere betrokken organisaties wil de VNG kijken hoe de Actieagenda Beter Aanbesteden verder in de praktijk kan worden ingebed. Dat schrijft de VNG aan Tweede Kamerleden voorafgaand aan het algemeen overleg over Aanbesteden op 31 oktober.
De VNG is er positief over dat raadsleden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie komen. Het is goed dat er naar oplossingen wordt gezocht om de democratische legitimiteit te versterken. Maar de bredere problematiek binnen het verlengd bestuur is niet opgelost.
Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'.
Een van de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord is het versterken van gemeentelijke handhaving op de verkoop van alcohol. Het ministerie van VWS en de VNG hebben samen besloten dat er handvatten voor het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) voor gemeenten moeten komen.
Een aantal belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht gaat in per 1 oktober. De rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren.
De handreiking Basisbeginselen subsidierecht is bedoeld als overzicht voor degenen die al bekend zijn met het algemeen bestuursrecht en zich snel willen oriënteren in het subsidierecht als daar vragen over zijn.