Inzet van ervaringsdeskundigen, investeren in passend onderwijs, bewustwording, mogelijkheden tot prikkelarm winkelen, toegankelijkheidsbeleid etc.: het VNG-project Iedereen doet mee! verzamelde (en verzamelt nog steeds) goede voorbeelden van gemeenten die werken aan toegankelijkheid en inclusie.
Nóg meer ervaringen uitwisselen, complexe uitdagingen uitdiepen, kennistrajecten opzetten en belemmeringen wegnemen. Dat willen de partners van de City Deal Klimaatadaptie bereiken in het laatste jaar van deze samenwerkingsovereenkomst.
Welke verschillen bestaan er tussen lokale politieke partijen en nationale partijen als het gaat om financiering, opleiding en vorming, opbouw van expertise, wetenschap, invulling van politiek-bestuurlijke functies, etc.? Het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen gaat dat uitzoeken.
De commissie Bestuur en Veiligheid besprak 12 september onder meer de voorgenomen wijzigingen in de Wgr, wijzigingen in de Model APV, het wetsontwerp Mediation, de transitie van de Kiesraad, de aanpak van mensenhandel, en het delen van ervaringen met sinterklaasintochten.
De Ministerraad heeft vrijdag 27 september ingestemd met het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Het wetsvoorstel verbetert de procedure voor de vaststelling van de uitslag van verkiezingen.
Leeuwarden en Amersfoort zetten deze maand hun handtekening onder het manifest Iedereen doet mee! Daarmee zijn zij de 29e en 30e gemeente die zich aansluiten bij de groep koplopers uit het VNG-project Iedereen doet mee!
We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de 13 vacatures in het bestuur en verschillende VNG commissies (inclusief colleges). U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober a.s. vóór 12.00 uur.
Joan Smithuis en Hub van Wersch spreken in de nieuwste VNG-podcast over collegevorming in Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2018. Zij zijn, samen met Joop van den Berg, auteurs van het boek Van campagne tot compromis.
Op de tweede dag van het Democratiefestival in Nijmegen ging VNG-voorzitter Jan van Zanen in gesprek met Ajouad El Miloudi en aanwezigen over het belang van de democratie en het burgemeesterschap.
Om snel alles te weten te komen over een bepaald onderwerp heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden leerlijnen opgesteld; meerdere modules die samen een thema belichten vanuit verschillende invalshoeken en leermethoden. U vindt deze in de leeromgeving voor raadsleden.