Ondermijning is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te dringen in de lokale politiek. Hoe kunnen gemeenten zich daartegen wapenen? Daarover gaat één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.
Ernstige misstanden zoals uitbuiting, illegaal werk, illegale bewoning en kinderen die niet veilig opgroeien. Het gebeurde op camping Fort Oranje. De gemeente Zundert zag zich genoodzaakt de camping te sluiten.
Aan de meeste thema's uit het Interbestuurlijk programma wordt al gewerkt door gemeenten en regio's. Dit betekent dat er veel lokale kennis en ervaring is over mogelijke knelpunten, wat nodig is en wat goed werkt. Stel, u wilt als gemeente aan de slag met het IBP. Wat kunt u dan nu al doen?
Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma, 4 en 5 april, heeft Denis Crompvoets (Sittard-Geleen) zich aangemeld voor het kernteam 'regionale economie als versneller'. Wat is zijn ervaring tot nu toe? Welke kansen ontstaan door het IBP en hoe worden de opgaven aangepakt?
Per ledenbrief informeren we u over ontwikkelingen rond het Interbestuurlijk Programma (IBP). Centraal staan de afspraken in de Programmastart IBP, de toezeggingen van het kabinet op belangrijke knelpunten in het sociaal domein en het financieel perspectief in de komende raadsperiode.
Samenwerken is dé uitdaging voor het hedendaagse gemeentebestuur. Met inwoners, bedrijven, andere gemeenten, ketenpartners en in coöperaties. Maar hoe doe je het? Ruimtevaarder André Kuipers en bergbeklimmer Melvin Redeker hebben daar hun eigen kijk op.
Modern leiderschap vraagt om diverse vaardigheden: zelfkennis, overtuigingskracht en zelfkennis. Waar liggen je grenzen? En die van collega’s en inwoners? Gijs Scholten van Aschat houdt een middagsessie op het VNG Jaarcongres over deze vragen.
In juni organiseert de VNG bijeenkomsten voor nieuwe wethouders Jeugd. Het doel van deze bijeenkomsten is bestuurders te informeren over regionale en bovenregionale opgaven die er liggen. Hiermee kunnen wethouders een vliegende start maken.
Om u als gemeenteambtenaar, bestuurder of raadslid op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het Interbestuurlijk Programma, kunt u zich abonneren op de IBP-nieuwsbrief.
Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belanrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.