Met het wetsvoorstel 'Versterking participatie op decentraal niveau' wil het kabinet de verplichte inspraakverordening verbreden tot een participatieverordening. De VNG is overwegend positief over het (concept)wetsvoorstel.
De vraag was simpel: 2 bedrijven in Doesburg wilden hun watergebonden logistieke activiteiten uitbreiden. Kan dat? Gemeente Doesburg startte een onderzoek en werkte samen met regionale partijen. In een interview met de burgemeester leest u meer over deze succesvolle samenwerking.
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.
Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk tekenden voor het Interbestuurlijk Programma (IBP). het doel was en is om samen meer bereiken op grote maatschappelijke opgaven. Hoe staat het er nu voor met de samenwerking?
De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers was donderdag 23 januari in een extra vergadering bijeen om wetsconsultaties te bespreken die het werk van gemeenteraden rechtstreeks raken. Deze betreffen: integriteit, het externe voorzitterschap van raadscommissies en het uitdaagrecht.
Nederland kent de scheiding van kerk en staat, maar dat betekent nog niet dat overheid en religie niets met elkaar te maken hebben. Religieuze organisaties zijn belangrijke spelers in het maatschappelijk middenveld en spelen traditioneel een grote rol in het onderwijs, de zorg en de publieke omroep.
Breng uw best practice naar voren tijdens het eerste landelijke Dorpenfestival op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en Hunze. Het festival biedt onder meer plaats aan een dorpsmarkt waar gemeenten hun vraagstuk en oplossing kunnen presenteren en bespreken met zeshonderd bezoekers van het festival.
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft namens het Rijk € 2,85 miljoen subsidie toegekend aan twintig organisaties. Zij gaan per 1 maart gedurende een jaar meedoen aan de pilot ‘professionalisering lokale omroepen’. Meer dan de helft doet dat via een samenwerkingsverband.
Koning Willem Alexander bezocht dinsdag 21 januari twee 'zelfsturingprojecten' in de gemeente Peel aan de Maas: multifunctioneel centrum De Engelbewaarder in Baarlo en kasteel De Keverberg in Kessel.
Binnenkort ontvangen gemeenten een mail met een link naar een onderzoek naar regionale samenwerkingsverbanden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens de VNG, het ministerie van BZK, IPO en UvW. We vragen u dan ook om hieraan mee te doen.