Nieuws
Begin 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij het begeleiden van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Wat is er veranderd? Welke uitdagingen komt men in de praktijk van de uitvoering tegen? En welke tips zijn er?
De VNG heeft samen met het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt met het rijk om uit de asielcrisis te komen en daar uit te blijven. De afspraken gaan over het hele traject, van asielopvang tot huisvesting en integratie. Gemeenten krijgen volledige compensatie.
Om uit de crisis te komen wil de VNG samen met het Veiligheidsberaad de komende weken afspraken maken met het rijk. Om de impasse te doorbreken moeten randvoorwaarden voor de crisisnoodopvang worden ingevuld en moet er een langetermijnaanpak komen voor de asielopvang en huisvesting van statushouders.
De Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) wordt vanaf vandaag door Nederland, net als in andere Europese landen, toegepast. Dat betekent dat zogeheten ‘derdelanders’ niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg.
De VNG heeft er alle begrip voor dat het Veiligheidsberaad (VB) 18 juli heeft besloten om een deadline te stellen aan de crisisnoodopvang van asielzoekers. Deze rijkstaak behoeft een structurele oplossing en daar is lang genoeg mee gewacht. De rek is eruit bij gemeenten en hun personeel.
In de huidige opvangcrisis leveren gemeenten hun bijdrage door Oekraïense vluchtelingen op te vangen, locaties voor asielopvang, crisisnoodopvang en noodopvang te leveren en door statushouders te huisvesten. In een ledenbrief geven we een stand van zaken van de huidige ontwikkelingen.
Het kabinet geeft aan tijdens de eerstvolgende Landelijke Regietafel (LRT) met een voorstel te komen om de uitvoeringsagenda flexibilisering concreet op te pakken. Voor gemeenten is dat de enige manier om uit deze langdurige opvangcrisis te komen.
Dit jaar is de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Hierdoor is de Statistiek Wet Inburgering (SWI) ontstaan. CBS is de organisatie die de gegevens verzameld van gemeenten, DUO, COA en IND