Nieuws
Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden Internationale Schakelklassen een wettelijke status moeten krijgen. Deze punten geven wij mee voor het commissiedebat Onderwijs op 30 november.
De VNG wil samen met medeoverheden op korte termijn in gesprek met het kabinet om te komen tot een slagvaardigere ‘Wet gemeentelijke taak aan gemeenten om asielopvang mogelijk te maken'. Want een Spreidingswet blijft nodig om structureel uit de opvangcrisis te blijven.
Het platform RefugeeWork is online. Het platform koppelt werkzoekenden met een vluchtachtergrond aan werkgevers. Gemeenten kunnen het platform gebruiken als ondersteuning bij het begeleiden naar werk.
De Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (spreidingswet Asiel) gaat vanaf 9 november voor 2 weken in consultatie. Omdat de wet naar verwachting een behoorlijke impact heeft op gemeenten, heeft de VNG een informatietraject opgesteld met 3 online sessies en een webinar.
Het is buitengewoon teleurstellend dat het kabinet vandaag geen overeenstemming heeft bereikt over het wetsvoorstel dat de spreiding van asielzoekers over alle gemeenten regelt. Hierdoor raakt een oplossing voor de opvangcrisis verder uit zicht.
Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en de betrokken uitvoeringsorganisaties hebben nog te maken met een personeelstekort; de oplossingen voor de korte en lange termijn zijn nog niet in zicht.
Voldoende uitstroom uit de asielzoekerscentra is essentieel om de crisisnoodopvang af te kunnen bouwen. Het streven is daarom om de tweede helft van 2022 minimaal 20.000 statushouders te huisvesten. De handreiking 'Versnelde huisvesting statushouders' zet de handvatten voor (versnelde) huisvesting op een rij.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft enkele bepalingen over de specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten in het Besluit Inburgering 2021 aangepast. De wijzigingen zijn tijdelijk en gelden alleen voor de voorlopige uitkering 2023. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing.