Nieuws
Derdelanders uit Oekraïne mogen van het kabinet tot 4 september in de gemeentelijke en particuliere opvang blijven. Met het verlengen van de tijdelijke regeling heeft het rijk tijd gekocht voor de IND om de asielaanvragen af te handelen. De VNG monitort de voortgang en vraagt om een overgangsplan.
Het is nog steeds onduidelijk waar derdelanders uit Oekraïne vanaf 4 maart naartoe moeten als gemeenten ze niet meer mogen opvangen. De beperkt overgebleven opties worden uitgewerkt en volgende week bestuurlijk besproken. De VNG stelt dat de uitkomst haalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar moet zijn.
De Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie kan van start. De 20 leden zijn vandaag benoemd door het VNG-Bestuur. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is voorzitter van deze tijdelijke commissie. De commissie gaat aan de slag met de vraagstukken van asiel en migratie.
De VNG wil voor eind januari een plan van aanpak van het rijk voor ruim 4700 derdelanders die nu in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen verblijven. Al sinds de zomer 2022 heeft de VNG stelselmatig aangedrongen op een plan van aanpak voor de situatie na 4 maart 2023.
Gemeenten zijn ook voor Oekraïense ontheemden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet compenseert gemeenten voor de extra kosten van deze taken over 2022.
Gemeenten hebben opnieuw de landelijke taakstelling behaald en de nog resterende achterstand ingelopen: in de tweede helft van 2022 zijn ruim 15.600 statushouders gehuisvest. Maar daarmee is de asielopvangcrisis niet opgelost en wacht ook in 2023 een enorme opgave voor gemeenten.
Het ministerie van BZK lanceerde gisteren, in samenwerking met onder meer het ministerie van VWS, de VNG, Aedes en het IPO, het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen. Het online platform ondersteunt alle betrokken partijen bij het programma Een Thuis voor iedereen.
Herhaalde oproep: De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich uiterlijk woensdag 7 december kandidaat te stellen.
De VNG heeft grote zorgen over de opvangcapaciteit tussen 1 april 2023 en het moment dat de Spreidingswet locaties gaat opleveren. Dit vanwege de benodigde ophoging van het aantal opvangplekken op 1 januari en omdat de Spreidingswet nog niet in uitvoering is.