Publieke waarde in de knel, hoe kom je op het juiste spoor? Dat was het motto van het congres van VNG Risicobeheer op 29 oktober. Het ging over het veelbesproken rapport over publieke waarde van de Rekenkamer Rotterdam. De lessen zijn gevat in een filmpje.
Het weerstandsvermogen van gemeenten loopt sterk uiteen. In de ene gemeente is er voldoende financiële ruimte om risico’s op te vangen, in andere nauwelijks. Dit blijkt uit een vergelijkende onderzoek door VNG Risicobeheer van de weerstandsparagrafen van alle 355 gemeenten.
De gemeentelijke organisatie zo inrichten dat alles in het teken staat van het maatschappelijk resultaat. Cultuur en gedrag zijn daarbij zeker zo belangrijk als regels en targets. Dat is een van de lessen van het congres Publieke Waarde in de knel van VNG Risicobeheer van 29 oktober.
Gemeenten kunnen meer van elkaar leren op het terrein van risicomanagement en het sturen en verantwoorden, gericht op maatschappelijke effecten.
VNG Risicobeheer stopt met het advies en beheer van de APPA-overlijdensrisicobeheerverzekering. Het contract met Zwitserleven Pensioen Advies loopt af op 1 januari 2021. Gemeenten kunnen de verzekering wel voortzetten.
Risicomanagement is als het leven zelf. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer vergelijkt in zijn nieuwe blog het rijden op een speed-pedelec met het managen van een gemeente.
De VNG heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag.
Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In het trainingsaanbod van VNG Connect zit nu ook een Masterclass scenariodenken.
Goed inspelen op de risico’s van morgen met maatregelen waar de stad meteen beter van wordt. Dat is 1 van de aspecten van resilience: werken aan een veerkrachtige wendbare gemeente en lokale gemeenschap.
Brandveiligheid is vaak onderbelicht bij het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Dit geldt ook voor brandgevaar door laadpalen. Geregeld lukt het daardoor niet om een gemeentelijk gebouw zonder meer te verzekeren tegen brand.