Nieuws
Sinds 1 juli zijn potentiekaarten online beschikbaar. CBS heeft op basis van diverse bronnen in beeld gebracht welke buurten en zelfs onderdelen van buurten meer of minder potentie hebben om met energiebesparende maatregelen aan de slag te gaan.
Hoe ziet de organisatie eruit in het invoeringsjaar van de Omgevingswet? En hoe in de vijf jaren daarna? Speel het bordspel Omgevingswet en krijg een beeld van de ambitie en de veranderstrategie van uw gemeente!
Wat voor een gemeente wil je zijn? Er is geen presentatie of gesprek over de Omgevingswet waar Pascale Georgopoulou, verbonden aan het VNG-Programma Invoering Omgevingswet, deze wezensvraag niet tegenkomt. Zij schrijft erover in haar blog voor de VNG Raadsledennieuwsbrief.
Binnen ‘Wmo 2015 in uitvoering', het gezamenlijk ontwikkeltraject van VWS, VNG en NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein) lopen twee paralleltrajecten: vernieuwing van het beleid voor hulp bij het huishouden en het doorzetten van de brede vernieuwing. Hoe staat het hiermee?
De Omgevingswet heeft effect op de rol van decentrale volksvertegenwoordigers (raadsleden, statenleden en AB-leden van waterschappen), regionale samenwerking en de betrokkenheid van de samenleving. Volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland gingen hierover onlangs met elkaar in gesprek.
Waar zit de energie-opgave in uw gemeente? En waar zet u op in als bestuurder/raadslid? De Lokale Energie Etalage maakt de voortgang van de energietransitie zichtbaar door lokale trends en energiegebruik, beleidsinzet van gemeenten en lokale initiatieven bij elkaar te brengen.
Er is nog onvoldoende bewustzijn over de gevolgen van de op hande zijnde energietransitie. Samen met provincies en waterschappen moeten we daarom een voorspelbare overheid zijn, zodat de maatschappij weet waar ze aan toe is. Aldus Lian Merkx, Manager VNG Programmateam Energie in de Elsevier.
'Het is de hoogste tijd om terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van de Wmo.' Dat zei Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, vandaag in een bijeenkomst van ca. 180 Wmo-consulenten in Zwolle (georganiseerd door het Kenniscentrum Wmo).