In deze update lichten we onze reactie toe op de nieuwe wetsvoorstellen over het coronatoegangsbewijs (CTB) en op de steunpakketten voor ondernemers. Ook gaan we in op de CTB-plicht bij zwembaden en de VNG Dialoog over duurzaam herstel in internationaal perspectief.
In een nieuwe update lichten we de aangekondigde coronamaatregelen toe en de gevolgen daarvan. Daarnaast informatie over de financiële compensatie voor gemeenten en een aantal webinars over de coronacrisis. Tot slot is het coronadashboard sociale impact vernieuwd.
In de vierde actualisatie van het Dashboard Sociale Impact Corona (oktober 2021) zijn gegevens uit een onderzoek naar de gevolgen voor de sociale cohesie toegevoegd. De belangrijke uitkomsten gaan over het vertrouwen in de overheid, de arbeidsmarkt en zelfstandig ondernemers.
De Europese Commissie heeft bijna € 6 miljard beschikbaar gesteld om economisch herstel na corona te bespoedigen, maar Nederland heeft nog geen voorstel ingediend om het geld te besteden. De decentrale overheden dringen er bij het kabinet op aan om snel plannen te maken. Zij kunnen het geld goed gebruiken.
In een nieuwe update over de corona-ontwikkelingen gaat de VNG onder meer in op steun voor de horeca, handhaving op coronatoegangsbewijzen, de juridische wijzigingen vanaf 25 september, de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming en de compensatie van meerkosten door corona.
Vanaf 25 september geldt niet langer de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. In plaats daarvan wordt een coronatoegangsbewijs (CTB) op een aantal drukke locaties verplicht. Het kabinet, het Veiligheidsberaad en de VNG hebben over de handhaving van deze maatregel afspraken gemaakt.
Gemeenten zijn druk bezig, en misschien al gereed, met het opstellen van een post-covid herstelplan of -agenda. De VNG maakt momenteel een analyse van deze plannen. We kijken onder andere naar de rode draden en interessante invalshoeken. We vragen uw medewerking door ook een exemplaar te sturen.
Het lijkt voor veel groepen in de samenleving wat sociaal en mentaal herstel betreft de goede kant op te gaan. Dit blijkt uit de derde publicatie van het Dashboard Sociale Impact van Corona.
In een brede dialoog deelden Nederlanders de afgelopen tijd wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Het resultaat kan inspiratie geven aan de lokale herstelplannen waar veel gemeenten momenteel aan werken.
Het economisch herstel na corona moet zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale stads- en dorpscentra als toekomstbestendige woon- en werklocaties. Daarvoor pleit de VNG-taskforce economisch herstel in het position paper Gemeenten: partner in economisch herstel en transitie.