Op verzoek van de VNG boog een expertiseteam zich over de langetermijnstrategie voor een mogelijke pandemie. 9 juni verscheen het rapport. Belangrijkste conclusie: als de samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het gesprek over de impact van maatregelen en investeer in buffers en opties.
Eind maart presenteerde de minister van Financiën het eerste concept van het Nederlandse plan voor het Europees coronaherstelfonds. Na herhaaldelijke oproepen van de VNG, IPO en UvW is er vervolgens een raadplegingsproces gestart. Inmiddels heeft er een gesprek met de minister plaatsgevonden.
De regering heeft de opdracht gekregen van de Tweede Kamer om gemeenten te betrekken bij de voorbereiding en uitwerking van de langetermijnaanpak van corona. De VNG is meer dan bereid om hierover met de verantwoordelijke ministers en departementen in gesprek te gaan.
De culturele sector verdient aandacht, zorg en ondersteuning om zich te kunnen herstellen. De VNG brengt daarom een tweede gids uit in het kader van corona, cultuur en gemeenten. Hiermee willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.
De VNG heeft bij de politieke partijen die op 20 januari het coronadebat voeren met het kabinet aandacht gevraagd voor de uitstaande schuldenlast van ondernemers, het afnemende draagvlak onder ondernemers en de noodzaak van een herstel- en steunplan voor getroffen sectoren.
Kunnen huurders van horeca- en winkelpanden bij omzetverlies door de coronacrisis aanspraak maken op vermindering van de huurprijs? De Hoge Raad geeft aan in welke gevallen dat kan en levert ook een model om die verlaging te berekenen. Dit arrest is relevant voor gemeenten die zulke panden verhuren.
Alle gemeenten hebben tijdens de ALV ingestemd met de motie ‘Evenwicht in coronamaatregelen’. De motie roept op om een coronabeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief en een bredere gelijkwaardige afweging bij de te nemen maatregelen.
COVID-19 blijft nog wel even onder ons. En ook als het zou uitdoven moeten we de lokale impact ervan niet onderschatten. De VNG-commissie sociale impact COVID-19 roept op blijvend alert te zijn. In het rapport ‘Sociaal beleid in de harmonicasamenleving’ werkt de commissie 3 lijnen uit.
Vanmiddag is het ingelaste debat over de nieuwste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen. De VNG vraagt namens de gemeenten aandacht om onze ondernemers snel en adequaat bij te staan nu dit extra hard nodig is.
Wat is het gezamenlijke verhaal aan de samenleving over waar we nu staan in de coronacrisis? Welke perspectieven zien we en wat is er nodig? VNG, VB, NGB en stedennetwerken roepen het kabinet in een brief op om het gesprek aan te gaan over de strategische aanpak.