De VNG ontving de afgelopen periode veel vragen over de omvang en mogelijkheden van de coronacompensatie voor de lokale cultuur. Om gemeenten te helpen bij het vormgeven van deze steun aan de cultuursector brengen we een informatiegids uit.
De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal € 8,5 miljard euro geïnvesteerd (voor gemeenten in totaal € 346 miljoen).
In een nieuwe update gaan we onder andere in op de rechterlijke uitspraken inzake de avondklok, het steunpakket welzijn en levensstijl, het afwegingskader demonstratievrijheid, handhaving van ‘click en collect’ winkelen en compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang.
In een nieuwe coronaledenbrief gaan we in op de gevolgen van de lockdown. We informeren u onder andere over noodopvang voor kinderen, continuïteit van (jeugd)hulp, opvang dak- en thuislozen, accountantscontrole Tozo, Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten en de compensatie van coronakosten..
Op 14 december was er een Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt over coronacompensatie.
In een nieuwe ledenbrief gaan we in op het extra budget voor ondersteuning van jongeren, de TONK, de start van de VNG Taskforce voor duurzaam herstel van de regionale economie, veelgestelde vragen rond de Twm en de bereikbaarheid van de VNG tijdens de feestdagen.
In een ledenbrief deelt de VNG de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis met u. Onderwerpen die onder andere langskomen: het overzicht van coronacompensatie per gemeente en de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen.
Het kabinet heeft de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. In een nieuwe ledenbrief schetsen wij de gevolgen van deze aanscherping voor gemeenten.
De compensatie die gemeenten krijgen als gevolg van de coronamaatregelen komt voor een aantal onderdelen nog niet overeen met de gemaakte kosten of gemiste inkomsten. Dit blijkt uit een update van het onderzoek van AEF naar coronagerelateerde kosten. Er zijn aanvullende afspraken nodig.
Tussen Rijk en medeoverheden geldt nog steeds de afspraak over reële compensatie van medeoverheden voor door hun gederfde inkomsten en gemaakte kosten. Dit schrijft het kabinet in de Kamerbrief over de economische impact van het coronavirus.