In de gemeente Eindhoven werken de afdelingen Economie en Sociaal Domein nauw samen bij de uitvoering van de Tozo. De gemeente biedt ondernemers snelle financiële ondersteuning en helpt ze via een speciaal loket ook met gratis coaching, advies rond inkomens- en schuldvragen en om- en bijscholing.
Per 26 juni worden vrijwel alle voor ondernemers beperkende coronamaatregelen opgeheven. Daarmee komt de periode zonder steunmaatregelen dichterbij. In Tozo 5 ligt daarom meer nadruk op activering van ondernemers om na te denken over de toekomst van hun onderneming. Gemeenten kunnen hen daarbij ondersteunen.
Op 6 juli kunt u van 12.30 tot 13.30 uur weer deelnemen aan een gratis Tozo lunchcafé van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen rondom de Tozo-regeling.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op omgaan met onvoorspelbaarheid in herstelplannen, enkele zaken rondom financiën en wetgeving en de VNG Dialogen in coronatijd.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op de quarantaineplicht, de Tijdelijke wet testbewijzen, het Dashboard Sociale Impact Corona, gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen, verlenging van de steunprogramma’s en aankomende VNG Dialogen in coronatijd.
Vandaag is bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket wordt verlengd. Nog steeds kampen veel inwoners en ondernemers met de gevolgen van de coronamaatregelen. Daarnaast gaat het de goede kant op met het beheersen van de pandemie. Daarmee komt ook een einde aan overheidssteun in beeld.
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de notitie 'Tozo-aandachtspunten voor de verantwoording 2020 en de accountantscontrole' en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Tozo-webinars op 3 en 5 maart gepubliceerd.
Juist nu tijdens de coronacrisis moet er meer aandacht zijn voor laaggeletterden. Dit stelt de Stichting Lezen en Schrijven in het pamflet 'Een leven lang ontwikkelen voor iedereen', waarin concrete actiepunten staan om de positie van laaggeletterden te verbeteren.
Op 24 februari en 3 maart kunt u van 12.30 tot 13.30 uur weer deelnemen aan de gratis Tozo lunchcafés van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen rondom de Tozo-regeling.
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo. Om gemeenten te ondersteunen bij deze taak zijn er nu onder andere een leidraad, stappenplan en aantal praktijkvoorbeelden beschikbaar.