Niet per 1 oktober 2020, maar per 1 april 2021 wordt een toets op beschikbare geldmiddelen toegevoegd aan de Tozo-regeling. In het licht van de extra maatregelen in het kader van de coronacrisis is een aanscherping van de Tozo-voorwaarden per 1 oktober 2020 niet passend, meent het kabinet.
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo 3 is de Toolkit Tozo vernieuwd. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021. Deze Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
In een ledenbrief gaan we in op de kabinetsbesluiten over het aanvullend compensatiepakket voor corona, de opschalingskorting en het steun- en herstelpakket. Een deel van deze besluiten moet nog nader worden uitgewerkt.
Let op: deze regeling is op 30 september aangepast De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
Vanmiddag heeft het kabinet het steun- en herstelpakket gepresenteerd met diverse maatregelen als vervolg op de eerste 2 coronanoodpakketten. Gemeenten hebben in de zomermaanden intensief met het Rijk samengewerkt aan de totstandkoming van het pakket. Gemeenten zijn positief over het resultaat.
Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.
De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800.
In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren en is vanaf augustus beschikbaar.
Van de handreiking Tozo is inmiddels versie 7 beschikbaar. Deze bevat aanvullingen over onder meer de nieuwe bijstandsnormen per 1 juli. Deze nieuwe normen zijn ook opgenomen in versie 2 van het modelaanvraagformulier, het mutatie-aanvraagformulier en de begeleidende websitetekst.
Steeds meer ondernemers kunnen weer aan het werk. Gemeenten ontvangen daarom veel meldingen over wijzigingen van het inkomen en verzoeken om de Tozo-uitkering te beëindigen. Daarom is de Handreiking Tozo aangevuld en is een modelwijzigingsformulier ontwikkeld.