Dit voorjaar deed de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn intrede. Wat zijn de ervaringen van gemeenten met de toepassing van en de controle op deze regeling? En kunnen andere gemeenten daarvan iets oppikken? Sabina de Reus neemt ons mee in de Tozo-uitvoering door WerkSaam...
In een ledenbrief deelt de VNG de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis met u. Onderwerpen die onder andere langskomen: het overzicht van coronacompensatie per gemeente en de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen.
Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.
De meeste gemeenten kennen het Inlichtingenbureau (IB) van de ondersteuning bij de rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen. Nu heeft het IB ook een dienst ontwikkeld waarmee gemeenten achteraf de rechtmatigheid van de inkomensregeling Tozo kunnen controleren. Accountmanagers Marjorie Stots en Alex...
Niet per 1 oktober 2020, maar per 1 april 2021 wordt een toets op beschikbare geldmiddelen toegevoegd aan de Tozo-regeling. In het licht van de extra maatregelen in het kader van de coronacrisis is een aanscherping van de Tozo-voorwaarden per 1 oktober 2020 niet passend, meent het kabinet.
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo 3 is de Toolkit Tozo vernieuwd. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021. Deze Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
In een ledenbrief gaan we in op de kabinetsbesluiten over het aanvullend compensatiepakket voor corona, de opschalingskorting en het steun- en herstelpakket. Een deel van deze besluiten moet nog nader worden uitgewerkt.
Let op: deze regeling is op 30 september aangepast De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.
Vanmiddag heeft het kabinet het steun- en herstelpakket gepresenteerd met diverse maatregelen als vervolg op de eerste 2 coronanoodpakketten. Gemeenten hebben in de zomermaanden intensief met het Rijk samengewerkt aan de totstandkoming van het pakket. Gemeenten zijn positief over het resultaat.
Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.