Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) heeft u als gemeenten zelfstandig ondernemers inkomenszekerheid of een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt. Dit om de financiële nood van ondernemers, ten gevolge van de Corona crisis, te ledigen.
De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800.
In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren en is vanaf augustus beschikbaar.
Van de handreiking Tozo is inmiddels versie 7 beschikbaar. Deze bevat aanvullingen over onder meer de nieuwe bijstandsnormen per 1 juli. Deze nieuwe normen zijn ook opgenomen in versie 2 van het modelaanvraagformulier, het mutatie-aanvraagformulier en de begeleidende websitetekst.
Steeds meer ondernemers kunnen weer aan het werk. Gemeenten ontvangen daarom veel meldingen over wijzigingen van het inkomen en verzoeken om de Tozo-uitkering te beëindigen. Daarom is de Handreiking Tozo aangevuld en is een modelwijzigingsformulier ontwikkeld.
Regelmatige bezoekers van de pagina's over de coronacrisis op de VNG-website hebben gezien dat deze zijn aangevuld met 2 onderwerpen: 'Verantwoord openstellen' en 'Financiën en scenario-ontwikkeling'. Daarmee sluiten we uiteraard aan op de actuele ontwikkelingen.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.
Op 8 mei ontvingen gemeenten beschikkingen met een derde voorschot voor de uitvoering van de Tozo. Ook kunnen gemeenten vanaf 8 mei aanvragen in behandeling nemen voor de uitkering levensonderhoud van grenswerkers en voor lening bedrijfskapitaal van AOW-gerechtigden.
De doelgroep van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is uitgebreid met grenswerkers en AOW'ers. Dit leidt tot aanpassingen in het modelaanvraagformulier.
23 april is in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) gesproken over de voortgang van de compensatie voor gemeenten voor de coronacrisis. De financiële positie van gemeenten staat onder druk en de crisis verslechtert deze positie door hogere kosten en derving van inkomsten.