De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de notitie 'Tozo-aandachtspunten voor de verantwoording 2020 en de accountantscontrole' en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Tozo-webinars op 3 en 5 maart gepubliceerd.
Juist nu tijdens de coronacrisis moet er meer aandacht zijn voor laaggeletterden. Dit stelt de Stichting Lezen en Schrijven in het pamflet 'Een leven lang ontwikkelen voor iedereen', waarin concrete actiepunten staan om de positie van laaggeletterden te verbeteren.
Op 24 februari en 3 maart kunt u van 12.30 tot 13.30 uur weer deelnemen aan de gratis Tozo lunchcafés van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen rondom de Tozo-regeling.
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo. Om gemeenten te ondersteunen bij deze taak zijn er nu onder andere een leidraad, stappenplan en aantal praktijkvoorbeelden beschikbaar.
Het kabinet heeft een stevige uitbreiding van het steun- en herstelpakket gepresenteerd. De VNG geeft de Tweede Kamer suggesties mee om het huidige pakket te verbeteren.
In een nieuwe ledenbrief brengen wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom corona. Deze keer: de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tozo, de Tonk, en het vervoer van ouderen naar priklocaties.
Dit voorjaar deed de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn intrede. Wat zijn de ervaringen van gemeenten met de toepassing van en de controle op deze regeling? En kunnen andere gemeenten daarvan iets oppikken? Sabina de Reus neemt ons mee in de Tozo-uitvoering door WerkSaam...
In een ledenbrief deelt de VNG de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis met u. Onderwerpen die onder andere langskomen: het overzicht van coronacompensatie per gemeente en de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen.
Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.
De meeste gemeenten kennen het Inlichtingenbureau (IB) van de ondersteuning bij de rechtmatigheidscontrole van bijstandsuitkeringen. Nu heeft het IB ook een dienst ontwikkeld waarmee gemeenten achteraf de rechtmatigheid van de inkomensregeling Tozo kunnen controleren. Accountmanagers Marjorie Stots en Alex...