De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.
Op 8 mei ontvingen gemeenten beschikkingen met een derde voorschot voor de uitvoering van de Tozo. Ook kunnen gemeenten vanaf 8 mei aanvragen in behandeling nemen voor de uitkering levensonderhoud van grenswerkers en voor lening bedrijfskapitaal van AOW-gerechtigden.
De doelgroep van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is uitgebreid met grenswerkers en AOW'ers. Dit leidt tot aanpassingen in het modelaanvraagformulier.
23 april is in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) gesproken over de voortgang van de compensatie voor gemeenten voor de coronacrisis. De financiële positie van gemeenten staat onder druk en de crisis verslechtert deze positie door hogere kosten en derving van inkomsten.
Het blijkt dat bemiddelingbureaus en tussenpersonen tegen betaling ondersteuning aanbieden bij het invullen van de Tozo-formulieren. Gemeenten wordt gevraagd om via hun eigen communicatiekanalen zelfstandig ondernemers hiervoor te waarschuwen.
Op dinsdag 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken.
Rijk en gemeenten zetten alle zeilen bij om de zelfstandigen die een aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) indienen, op korte termijn van voldoende inkomen te voorzien. De overheid gaat hierbij uit van vertrouwen in de aanvrager. Maar zijn er ook risico’s?
Sinds vandaag staat een set modelbrieven en -beschikkingen online die gemeenten kunnen gebruiken voor de Tozo. Deze set is volledig in lijn met de AMvB Tozo die naar verwachting in de loop van week 17 wordt gepubliceerd.
Met dit bericht brengen de VNG, SZW en Divosa gemeenten op de hoogte van de actuele stand van zaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bovendien vindt u hier een checklist van wat u als gemeente minimaal moet controleren bij Tozo-aanvragen.
De handreiking Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor gemeenten is nu beschikbaar. De instructiehandreiking biedt inzicht in hoe gemeenten de regeling kunnen uitvoeren. NB Inmiddels is versie 3 van de handreiking verschenen.