We verwachten dat rond 9 of 10 april de Spoedwet Digitale besluitvorming van kracht wordt, waarmee naast besluitvorming in een fysieke vergadering ook digitale besluitvorming mogelijk wordt.
Wekelijks sturen we u een update van een aantal ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis. In onze ledenbrief dit keer aandacht voor een aantal veel gestelde vragen en informatie over het aankomend overleg met het kabinet over de financiële verhoudingen.
Het RIVM heeft een coronarichtlijn opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen. De richtlijnen betreffen nacht-, dag- en 24-uur’s opvang en zijn bedoeld voor zowel beschermd wonen, maatschappelijke opvang als vrouwenopvang.
Het kabinet heeft onlangs een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Hierover is nu informatie beschikbaar voor gemeenten.
Vandaag stemde het kabinet in met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt om online raads- en commissievergaderingen te houden. De VNG is nauw betrokken bij het opstellen van de tekst voor de wet.
Een aantal verhuurders (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) publiceerde vandaag, met oog op de coronacrisis, een statement tegen huisuitzetting. De VNG steunt deze oproep.
Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is.
De VNG heeft besloten het tweedaagse Jaarcongres op 9 en 10 juni aanstaande in Westfriesland uit te stellen naar 2021 vanwege de coronacrisis. De Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni gaat wel door.
De Tweede Kamer debatteert 26 maart weer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met onze brief informeren we de Kamerleden over de samenwerking tussen de gemeenten en het Rijk in de aanpak van het coronavirus en ook de rol van de VNG daarin.
De maatregelen in verband met de coronacrisis roepen veel vragen op bij inwoners die afhankelijk zijn van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Ook van professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein komen vragen over de financiering door gemeenten.