Het VNG bestuur heeft 18 april besloten een werkgeversvereniging op te richten voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht.
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarnaast komt er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet. Daarvan merken ambtenaren weinig in hun dagelijkse werk. Voor medewerkers van P&O en HR afdelingen verandert er veel.
Tijdens de onderhandelingen over de tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten, is in het LOGA gesproken over het oplossen van individuele geschillen tussen werkgever en werknemer. Partijen in het LOGA benadrukken het belang van het in onderling overleg oplossen van geschillen.
De VNG heeft over de afspraken in de nieuwe Cao Gemeenten een ledenraadpleging gehouden. Hierop kregen wij reacties van 275 gemeenten: 199 gemeenten die met de afspraken instemmen en 76 gemeenten die niet met de afspraken instemmen; respectievelijk 74% en 26% van de gewogen stemmen.
De VNG en de vakbonden hebben de afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten bekrachtigd. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de Cao Gemeenten gaat gelden.
Wilt u zich voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020, of meer leren over de belangrijkste wijzigingen die dit tot gevolg heeft? Vanaf nu is de E-learning Wnra online. Binnen 30 tot 45 minuten is uw kennis over de Wnra helemaal up-to-date.
Er loopt er een ledenraadpleging over de afspraken tussen VNG en vakbonden bij de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De VNG krijgt vragen over de status van twee van die afspraken: de afspraak over de transitievergoeding en de afspraak over de werkgeversbijdrage.
De implementatie van de Wnra vraagt veel inspanning van gemeenten. Om u daarbij te ondersteunen biedt de VNG Academie een e-learning en praktijksessies aan. Ook zijn er twee verdiepingsmodules beschikbaar: over de arbeidsovereenkomst en het Ontslagrecht.
VNG en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de invoering van de Wnra bij gemeenten. Hiermee zijn we de eerste overheidssector die een genormaliseerde cao-tekst gereed heeft. In het VNG magazine vertelt Roel Cazemier, voorzitter College voor Arbeidszaken, hoe de afspraken tot stand kwamen.
Donderdag 22 november start een ledenraadpleging van het College voor Arbeidszaken. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De VNG en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de invoering van de Wnra bij gemeenten.