Minister Van Engelshoven van OCW en PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher openden op 7 oktober een nieuwe bibliotheek in het Noord-Hollandse Wognum. Asscher diende in 2017 een motie in voor betere bereikbaarheid van bibliotheken in kleine gemeenten.
‘Kun jij even lezen wat hier staat? Ik heb mijn bril niet bij me.’ Op mijn leeftijd kijkt niemand op van zo’n vraag. Natuurlijk, je kunt je leesbril vergeten zijn. Maar voor veel mensen in Nederland is het excuus van een vergeten bril één van de vele manieren om maar niet door de mand te vallen.
Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekenden minister Van Engelshoven en burgemeester Eric van Oosterhout namens de VNG de afspraken hierover.
De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging.
Vijftien lokale bibliotheken, verspreid over het land, zijn gestart met een Informatiepunt Digitale Overheid. Bibliotheken en de grote uitvoeringsorganisaties voor publieke dienstverlening werken daarin samen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid.
Stimuleer als overheid de motivatie van jongeren om te lezen intensief en systematisch. Dat staat in het advies van de Raad voor Culuur en de Onderwijsraad.
In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid komt ook andere problemen zoals schulden, gezondheidsklachten, armoede of een slechte woonsituatie. De SER pleit in ‘Samen werken aan taal’ voor meer urgentie in het rijksbeleid.
Gemeenten en bibliotheken die belangstelling hebben om een stimuleringssubsidie te ontvangen vanuit het OCW-plan voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten, kunnen zich tot 13 april aanmelden bij de Provinciale Ondersteuningsorganisatiues (POI’s).
Op 18 maart is de Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ verschenen. Er is in deze periode € 425 miljoen beschikbaar. Er komt een sterkere gemeentelijke regierol.
In de publicatie 'Aan de slag met Digitale Inclusie' is gekeken hoe gemeenten hun digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk maken. Ook voor mensen met net even wat minder digitale ervaring of vaardigheden.