Ongeveer 2 jaar na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU worden de eerste regelingen van het Brexit Adjustment Reserve beschikbaar gesteld. Vooralsnog gaat het alleen om regelingen voor het bedrijfsleven en visserijsector. Komende tijd worden ook regelingen voor onder andere gemeenten uitgewerkt.
Door de Brexit is de samenwerking tussen Europese en Britse lokale en regionale overheden verminderd of beëindigd. Dit geldt ook voor een aantal Nederlandse gemeenten die voorheen met Britse partners samenwerkten. In een onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om deze relaties te herstellen.
Als gevolg van de Brexit moeten Britse inwoners een verblijfsvergunning aanvragen om gebruik te blijven maken van hun rechten om in Nederland te wonen, werken of studeren. De deadline voor de aanvraag van deze verblijfsvergunning is verlengd tot 1 oktober 2021.
De meerderheid van het CvdR heeft een advies vastgesteld over de Brexit Adjustment Reserve, een noodfonds om negatieve gevolgen voor de zwaarst getroffen sectoren en lidstaten op te vangen. De Nederlandse delegatie heeft hiermee niet ingestemd, omdat zij een ander standpunt heeft over de inzet van het fonds.
Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe regels in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. Welke impact dit heeft op gemeenten en hoe zij zich hieraan kunnen aanpassen, is inzichtelijk gemaakt in de geactualiseerde versie van de Brexit Impact Scan voor overheden.
Over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt nog altijd onderhandeld. Vanaf 1 januari 2021 zullen nieuwe regels gelden. Over deze nieuwe regels en de gevolgen ervan voor gemeenten volgt in januari meer informatie. Op dit moment wordt rekening gehouden met 2 scenario’s.
De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om knelpunten te voorkomen in het geval er voor 31 december geen akkoord is over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De voorgestelde noodmaatregelen gaan onder meer over wegtransport en visserij, onderwerpen waar ook sommige gemeenten mee bezig zijn.
Het is nog steeds onzeker hoe de toekomstige relatie van de EU en het VK vorm krijgt. Toch is het belangrijk dat gemeenten zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Dit kan met de vernieuwde Brexit Impact Scan voor overheden.
Per 1 februari hoort het Verenigd Koninkrijk officieel niet meer bij de Europese Unie. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Met de Brexit Impact Scan kunt u nagaan welke impact de overgangsperiode en het definitieve vertrek van het VK op uw organisatie kunnen hebben.